Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Oulaskankaan sairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut


Oulaskankaan sairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut

​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Oulaskankaan sairaalan koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 17.10.2018. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätös 23.4.2018 lakkauttaa Oulaskankaan synnytystoiminta vuoden 2018 loppuun mennessä sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutostarpeet Oulaskankaan sairaalan psykiatrisissa palvelurakenteissa. 

Lainvoimainen lupa Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnalle on päättymässä tämän vuoden loppuun. Taustalla on Valviran vuonna 2016 tekemä päätös, jossa synnytystoiminta määrättiin lopetettavaksi potilasturvallisuusriskien vuoksi. PPSHP valitti päätöksestä ensin hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta huhtikuussa 2018 korkein hallinto-oikeus päätyi asiassa Valviran kannalle ja edellytti synnytystoiminnan lopettamista 31.12.2018 mennessä.  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt merkittäviä laadunparannustoimenpiteitä Oulaskankaan synnytystoimintaan viime vuosina ja myös vuoden 2018 aikana toiminnan saattamiseksi lain ja asetusten edellyttämälle tasolle. Sosiaali- ja terveysministeriö antoikin poikkeusluvan 17.7.2018 synnytystoiminnan jatkumiselle vuoden 2021 loppuun saakka, mutta korkeimman hallinto-oikeuden päätös on edelleen lainvoimainen.  

Ko. päätöksen kumoutuminen edellyttäisi Valviran vakuuttumista synnytystoiminnan lain- ja asetuksenmukaisuudesta ja uutta aiemman päätöksen kumoavaa päätöstä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri onkin esittänyt Valviralle pyynnön arvioida Oulaskankaan synnytystoiminnan tilanne uudelleen. Oulaskankaan synnytystoiminnan lain- ja asetuksenmukaisuuden uudelleen arvioinnin aikataulu on avoin. 

Oulun eteläisen alueen psykiatrian erikoisalan palvelut ovat muuttuneet merkittävällä tavalla Visalan sairaalan toiminnan päättymisen myötä. Psykiatrisia palveluita on kehitetty kohti avohoitopainotteista rakennetta ja osana tätä kehittämistoimintaa Oulaskankaan sairaalaan on perustettu psykiatrian avo-osasto, jonka yhteydessä tarjotaan myös polikliinisiä palveluita. Lisäksi Visalan sairaalaan lopettamisen yhteydessä Ylivieskaan perustettiin nuorten tukitalo, joka tarjoaa nuorisopsykiatrisia avopalveluita alueen nuorille.  

Oulaskankaan sairaalan psykiatrian avo-osaston ja Ylivieskan nuorten tukitalon toimintaa, taloutta ja henkilöstöresursseja on arvioitu yhteistyössä alueen perustason sote-organisaatioiden kanssa. Yhteisen arvion mukaan tarvetta palveluiden kehittämiselle ja uudelleen muotoilulle on edelleenkin.  

Em. yksiköiden taloudellinen tulos on tammi-elokuun 2018 tietojen perusteella 360 000 € tappiollinen. Tämä johtuu toisaalta Oulaskankaan sairaalan psykiatrian avo-osaston henkilöstörakenteesta, joka suunniteltiin alun perin toteutunutta raskaampaa palvelukokonaisuutta varten, ja toisaalta arvioitua vähäisemmästä avo- ja osastopalveluiden kysynnästä. Tämän vuoksi alueella tarvitaan psykiatrisen hoidon, diagnostiikan ja kuntoutuksen palveluverkoston uudelleen arviointia ja kehittämistoimenpiteitä ottaen huomioon alueen väestön tarpeet.

 

Valviralta pyydetty uutta arviota 

Valviran vuonna 2016 tekemän lakkauttamispäätöksen jälkeen Oulaskankaalla on tapahtunut paljon.

"Olemme pyytäneet Valviralta, että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan laatu ja lainmukaisuus voitaisiin arvioida uudelleen kiireellisenä. Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti jo useamman vuoden ajan aina Valviran ensimmäisestä päätöksestä lähtien. Hoidon laatu Oulaskankaalla on nyt merkittävästi parempi", toteaa PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma.

Uusimpana toimenpiteenä Oulaskankaan sairaalaan avataan 2-paikkainen tehostetun valvonnan yksikkö, joka parantaa potilasturvallisuutta synnytys- ja leikkaustoiminnassa. Myös henkilöstön koulutukseen vastasyntyneiden ja aikuisten tehostetun hoidon osaamisen ja valmiuksien parantamiseksi satsataan nyt paljon. 

"Olemme tehneet Oulaskankaan erikoislääkärien ja sairaanhoitajien työn tueksi täydennyskoulutussuunnitelman", kertoo PPSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen. "Se pitää sisällään mm. käytännön perehdytyksen tehovalvontahoitoon OYS:ssa. Lisäksi henkilöstö työskentelisi jatkossa osan vuodesta OYS:ssa", Korpelainen jatkaa. 

Työ jatkuu ja satsauksia tehdään tulevina kuukausina myös uuteen laitteistoon. Oulaskankaalle on hankittu mm. ventilaattoreita, monitoreita ja ruiskupumppuja hoidon laadun varmistamiseksi. Suunnitelmissa on arvioida Oulaskankaan toimintaa vuosittain OYS:n auditointiryhmän toimesta.

Jos Valvira päätyisi uudessa arvioinnissaan toteamaan Oulaskankaan sairaalan synnytyksen lain- ja asetuksenmukaiseksi, voidaan yhteistoimintamenettelyn tarpeellisuus arvioida uudelleen prosessin aikana. Yhteistoimintamenettely koskee enintään 120 henkilöä.  

Työnantaja pyrkii aktiivisesti etsimään vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia seurauksia mm. sijoittamalla Oulaskankaan sairaalan henkilöstöä sairaanhoitopiirin muihin tehtäviin. Sairaanhoitopiirissä on rekrytointikielto, joka koskee tällä hetkellä koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä.

 

Taustaa 

Valvira määräsi vuonna 2016 Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkautettavaksi 31.3.2017 alkaen arvioidessaan, ettei vastasyntyneiden hoito tuolloin vastannut lainsäädännön vaatimuksia. Keskeinen peruste oli vastasyntyneen tehostetun valvonnan puuttuminen. PPSHP valitti päätöksestä, mutta myös korkein oikeus piti voimassa Valviran päätöksen ja määräsi synnytystoiminnan lakkautettavaksi Oulaskankaalla 31.12.2018 alkaen. Heinäkuussa 2018 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiseksi 31.12.2021 saakka. Poikkeusluvasta huolimatta korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. 

Oulaisissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala tarjoaa tällä hetkellä kirurgian (ortopedia ja urologia), synnytys- ja naistentautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikka- ja vuodeosastopalveluja sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien ja lastentautien poliklinikkapalveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä. Sairaalassa työskentelee noin 400 henkilöä.

 

17.10.2018

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram