Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Oys innovoi ja kehittää omaa toimintaansa - käsittelyssä ollut jo lähes 800 ideaa


Oys innovoi ja kehittää omaa toimintaansa - käsittelyssä ollut jo lähes 800 ideaa

Kahden vuoden aikana sähköiselle innovaatioalustalle on esitetty lähes 800 ideaa, joista yli 50 kehittäminen on jo edennyt uusien, Oysin toimintaa parantavien ratkaisujen käyttöönottoon.

 

Oysin vuonna 2018 uudistettu innovaatiotoiminta viettää parhaillaan vuosipäivää. Toiminnan käynnistyessä Oysin henkilökunta sai käyttöön sähköisen innovaatioalustan, joka mahdollistaa ideoiden keruun kaikilta Oysin sidosryhmiltä. Innovaatioalustaa on kehitetty koko ajan sopimaan yhä paremmin yliopistollisen sairaalan tarpeisiin.

Alustan avulla sairaalan kaikki innovaatioprosessit kyetään dokumentoimaan idean esittämisestä syntyvän ratkaisun vaikuttavuuden arviointiin, analysoimaan ja ryhmittelemään ideadataa sekä osallistamaan prosessien eri vaiheisiin tarvittavat asiantuntijat.

 

Ideoita kaikilta sidosryhmiltä

Ahkerimpia ideoijia ovat olleet Oysin henkilökunta ja asiakkaat, mutta kehitysehdotuksia ovat kirjanneet myös sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat, yritysten edustajat sekä tutkimusryhmät.

Kahden ensimmäisen toteutusvuoden aikana Oysin innovaatiotoiminta on saavuttanut erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Toiminnan avauksen jälkeen innovaatioalustalle on esitetty lähes 800 ideaa, joista yli 50 kehittäminen on jo edennyt uusien, Oysin toimintaa parantavien ratkaisujen käyttöönottoon.

Keskiössä toiminnassa onnistumisessa ovat olleet toimintaa mahdollistavat, Oysin alueille roolitetut innovaatiokoordinaattorit, Oysin yksiköissä työskentelevät innovaatiolähettiläät sekä Innovaatio-, kehitys- ja testaustoiminnan tukipalveluita tuottava OYS TestLab -ympäristö. Ennen kaikkea toiminnassa menestyminen on Oysin koko henkilöstön ja johdon sekä toimintaan aktiivisesti osallistuneiden Oysin ulkoisten sidosryhmien yhteinen onnistuminen.

 

Kehitystyö innovaatioiden edistämiseksi jatkuu

Alun perin Oulu Sote Labs - ja YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeissa (2015-2017) käynnistettyä Oysin innovaatio-, kehitys ja testaustoiminnan kehittämistä on jatkettu määrätietoisesti edelleen.

Toiminnassa tarvittavaa, julkisen yliopistollisen sairaalan innovaatiotoiminnan johtamisosaamista rakennetaan Oysin ja Oulun yliopiston tutkimus- ja kehitysyhteistyönä. Vuonna 2019 toimintaa laajennettiin ja kokeiltiin OuluHealth-ekosysteemin toimijoiden kesken yhteisen ideahaasteen kautta.

Kansainvälisessä inDemand-hankkeessa innovaatioalustalta valittuja ideoita on yhteiskehittämisen menetelmällä jalostettu konkreettisiksi ratkaisuiksi Oysin ammattilaisten, yritysten, kokemustoimijoiden ja liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteistyönä.

Tulevaisuudessa innovaatiotoiminnan yhtymäkohtia vahvistetaan edelleen tutkimus-, kehitys- ja osaamistoiminnan kanssa ja tavoitteena on kokeilla menestyksekkääksi todettua toimintamallia myös alueellisesti laajemmin.​

21.8.2020

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram