Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > PPSHP valitsi johtajia uuteen osaamiskeskusmuotoiseen organisaatioon


PPSHP valitsi johtajia uuteen osaamiskeskusmuotoiseen organisaatioon

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus valitsi maanantaisessa kokouksessaan uudet toimialuejohtajat osaamiskeskusorganisaatioon. Toimialueiden sisälle muodostetaan potilaslähtöisiä osaamiskeskuksia. Osaamiskeskusten sekä hoitotyön matriisimaisten toimintojen johtajat valitaan vielä kevään aikana.

 

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on parhaillaan rakentamassa uutta sairaalaa. Uusien tilojen ohella valmistellaan myös laajaa toiminnallista muutosta, missä lääketieteen erikoisalat työskentelevät yhdessä nykyistä tiiviimmin. Somaattinen hoito tuodaan hallinnollisesti yhteen yhteiseen toimialueeseen, jonka rinnalla toimivat psykiatrian, kehitysvammahuollon ja ensihoidon toimialueet. Pohjois-Pohjanmaalla ensihoito on siirtymässä PPSHP:n toiminnaksi vuoden 2022 alusta.

PPSHP:n hallitus valitsi 1.3.2021 pidetyssä kokouksessaan kolme uutta toimialuejohtajaa sekä yhden tulevan palvelukeskusjohtajan. Tehtävät olivat haettavissa sisäisellä ilmoittautumisella. Vaikka varsinainen toimialuejohtajan tehtävä alkaa vasta 1.1.2022, valmistelevat toimenpiteet aloitetaan heti. Tehtäviin valittiin kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2026:

 • Päivi Lauri, kehitysvammahuollon toimialue
 • Päivi Laurila, somatiikan toimialue
 • Jaakko Niinimäki, sairaanhoidon palvelukeskus
 • Outi Saarento, psykiatrian toimialue

Ensihoidon toimialueen ja kuntoutuksen palvelukeskuksen johtajat valitaan myöhemmin.

 

Leikkaussalityön osalta toimenpiteet aloitettu

OYS sulki viisi leikkaussalia huhtikuun loppuun saakka henkilöstön riittävyyteen liittyvien akuuttien haasteiden vuoksi. Sairaalassa on käynnistetty useita eri toimenpiteitä, joiden avulla työpanosta ja henkilöstömäärää on tavoitteena nostaa leikkaussalityössä. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen on tärkeää pienenevien ikäluokkien ja enenevässä määrin eläköityvän henkilöstön johdosta.

Toimenpiteitä ovat mm. uusien lääkärivakanssien täyttäminen ja erilaisten kannustavien palkkausjärjestelmien pilotointi sekä nykyisen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus nykyistä vaativampiin työnkuviin. Lisäksi esimiesten työn tukeminen on keskeistä.

 

PPSHP:n hallitus hyväksyi osaltaan sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen

Pääministerin Sanna Marinin hallituksen antama sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden kokonaisuudistukseen liittyvä 48 lain muodostama kokonaisuus on eduskunnan käsittelyssä. Maakunnallisia hyvinvointialueita julkisoikeudellisina yhteisöinä ehdotetaan perustettavaksi 1.7. 2021 alkaen siten, että toimeenpanosta vastaisivat 1.3.2022 aluevaltuustojen toiminnan käynnistymiseen saakka väliaikaiset valmistelutoimielimet.

Käytännössä tulevan lainsäädännön voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen valmisteluelimen toimikausi olisi noin kahdeksan kuukautta. Pohjois-Pohjanmaalla lakien voimaantulon jälkeinen aika halutaan hyödyntää täysimääräisesti sote-uudistuksen edistämiseen, joten tulevan voimaanpanolain mukaiset neuvottelut on käynnistetty lakien voimaantulolle ehdollisina ennakollisesti. Tähän liittyen kaikki väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta keskenään sopivat tahot ovat saaneet suppean ja laajan poliittisen ohjausryhmän kokouksissa valmistellun pohjaehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamisesta käsiteltäväkseen. Pohjaehdotuksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaisi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus.

Toimielimen kokoonpanoksi Pohjois-Pohjanmaalla esitetään:

 • Oulu: kaksi jäsentä ja varajäsentä
 • Oulunkaari: yksi jäsen ja varajäsen
 • Koillismaa: yksi jäsen ja varajäsen
 • Lakeus: yksi jäsen ja varajäsen
 • Rannikkoseutu: yksi jäsen ja varajäsen
 • Oulun eteläinen: yksi jäsen ja varajäsen
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: kaksi jäsentä ja varajäsentä
 • Erityshuoltopiiri: yksi jäsen ja varajäsen
 • Alueen pelastustoimi: yksi jäsen ja varajäsen

PPSHP:n hallitus hyväksyi osaltaan esityksen ja nimesi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen:

 • PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma (varajäsen hallintojohtaja Sari Haataja)
 • PPSHP:n henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen (varajäsen talousjohtaja Jarkko Raatikainen)

Erityishuoltopiirin edustajaksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen sairaanhoitopiirin hallitus nimesi:

 • kehitysvammahuollon toimialuejohtaja Päivi Lauri (varajäsen palveluesimies Anu Tuominen)

Pohjaehdotuksen mukaan asiantuntijaryhmän ja lakien voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimisi sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I varapuheenjohtajana Oulun kaupungin ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana muiden alueiden ehdottama jäsen. PPSHP:n hallitus hyväksyi esityksen omalta osaltaan myös tältä osin.

2.3.2021

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram