Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Pohjoinen osuuskuntahanke etenee


Pohjoinen osuuskuntahanke etenee

​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus nimitti 4.11. kokouksessaan PPSHP:n jäsenet Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) osuuskunnan hallitukseen ja hallintoneuvostoon. Hallitus merkitsi myös tiedoksi OYS 2030 -hankkeeseen liittyvän uuden keittiön urakan nousseen hinta-arvion. Nykyinen keittiö joudutaan purkamaan uuden sairaalan tieltä.

Osuuskunnan tavoitteena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystysvalmius koko pohjoisen Suomen alueella. Haasteita toiminnalle on tuonut mm. keskittämisasetus, jonka leikkaustoimintaa koskevat lukumäärävaatimukset eivät täyty monin osin Pohjois-Suomen keskussairaaloissa. Osuuskunnan tehtävänä on turvata lääkärien saatavuus ja erikoissairaanhoidon laatu pohjoisessa. Tämä tapahtuu mahdollistamalla ja helpottamalla lääkärien ja seuraavassa vaiheessa myös potilaiden liikkuvuutta eri sairaaloiden välillä.

Osuuskunnan perustavat PPSHP, Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kainuun sote ja Länsipohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP) ja sen toiminta käynnistyy vielä syksyn 2019 aikana. Osuuskunnan hallintoneuvostossa on 16 jäsentä ja se koostuu poliittisista luottamushenkilöistä. Hallituksessa on 8 viranhaltijajäsentä. OYS-Erva sairaanhoitopiirien valtuustot ovat hyväksyneet kesällä 2019 osuuskunnan perustamisen. Osuuskunta ja sen tytäryhtiö perustetaan vielä kuluvan vuoden aikana.

PPSHP:n edustajat hallintoneuvostossa ovat (henkilökohtiaset varajäsenet) puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen (Susanna Kisner), vpj Anne Huotari (Tarja Ollanketo), Kaisa Louet-Similä (Markus Jaatinen), Ulla Parviainen (Kai Pajala), Ari Ahola (Anu Plaketti), Pekka Simonen (Esko Valikainen), Latekoe Lawson Hellu (Hannu Lahti) ja Jari Männikkö (Tanja Tiainen). PPSHP edustajat hallituksessa ovat (henkilökohtainen varajäsen): pj Ilkka Luoma (Terhi Nevala), Juha Korpelainen (Pasi Parkkila), Pirjo Lukkarila (Tuomas Holma) ja Sari Hirsikangas (Ilkka Haataja).

Uuden keittiön kustannusarvio ylittyi

OYS 2030 -hankesuunnitelma uudistettiin täysin vuoden 2018 aikana mm. erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä. Uuden suunnitelman myötä muuttuivat uuden sairaalan rakentamisen aikataulu, vaiheistukset ja rakennuspaikka. Aikataulun kiristämisen ja suunnitelman uudistamisen taustalla olivat nykyisten kiinteistöjen huono kunto ja aikaisempaan suunnitelmaan sisältynyt merkittävä tarve sairaalan ydintoiminnan väliaikaisille väistöratkaisuille rakentamisen aikana, joka olisi sairaalan toimintavolyymien jatkuvasti kasvaessa ollut hankalasti toteutettavissa.

Ydinsairaalan rakentamisen eteneminen edellyttää nykyisen keittiön siirtämistä uuteen paikkaan, jotta uuden sairaalan rakentaminen voi edetä ilman sairaalan ydintoiminnan väistöjä ja häiriöitä potilaiden hoidolle. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 3,99 miljoonaa euroa ja se toteutettiin laskutyöurakkana.                  

Urakoitsijan arvio kustannuksista on noussut 7,92 miljoonaan euroon. Kustannusten nousun takana on urakoitsija Hartela Pohjois-Suomi Oy:n mukaan mm. muutokset rakentamistavassa ja rakennuspaikan osoittautuminen odotettua haasteellisemmaksi. Myös keittiö- ja kylmälaitteet sekä sähkölaitteet osoittautuivat ennakoitua kalliimmiksi. Linjastojen käyttöönotto on uudessa keittiössä osin viivästynyt laitetoimituksissa ilmenneistä keskeneräisyyksistä johtuen.

Hallituksen käsittelyssä PPSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille 2020–2022 ja antoi ohjeistuksen jatkovalmisteluun. Vuoden 2020  talousarvioehdotuksen mukaan kuntahintoihin olisi tulossa vain kahden prosentin kasvu. Talousarvio on sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman mukaan "tiukka mutta realistinen", eli PPSHP pystyy sen pohjalta tuottamaan erikoissairaanhoidon palvelut Pohjois-Pohjanmaalla.



Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram