Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Pohjois-Pohjanmaalla selvitetään ensihoidon järjestämistä


Pohjois-Pohjanmaalla selvitetään ensihoidon järjestämistä

Pohjois-Pohjanmaalla ensihoitopalvelun ovat tuottaneet Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos vuodesta 2015 saakka. Järjestämisvastuu on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä (PPSHP). Nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. Nyt selvitetään, miten ensihoito toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla jatkossa. 

 

Viime vaalikaudella selvitettiin ensihoidon asemaa tuolloin suunniteltujen maakuntien yhteydessä. Ensihoitopalvelulla todettiin olevan enemmän toiminnallisia yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastuslaitosten kanssa, minkä vuoksi ensihoito tulisi järjestää yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen pitää tärkeänä, että maakuntauudistuksen yhteydessä aloitettua selvitystyötä jatketaan.

"Toiminnallisesti ensihoito ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa samaa palveluketjua ja tämän vuoksi niitä täytyy tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tämä näkemys jaetaan Pohjois-Pohjanmaalla niin järjestäjän eli sairaanhoitopiirin kuin ensihoidon tuottajien eli pelastuslaitosten piirissä", Korpelainen toteaa.

Myös Rinteen hallituksen ohjelmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Pelastustoimen järjestäminen siirretään myös niiden tehtäväksi.

Selvitettävänä pelastustoiminnan yhdistäminen PPSHP:n omaan toimintaan

PPSHP:n hallitus päätti kokouksessaan 15.10.2019 aloittaa selvitystyön ensihoidon järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2022 eteenpäin. Nykyiset sopimukset ovat voimaassa vuoden 2020 loppuun ja vuodesta 2021 sovittaisiin erillisellä sopimuksella. Korpelaisen mukaan nyt on järkevää selvittää, millä edellytyksillä ensihoito voitaisiin toteuttaa PPSHP:n omana toimintana. "Kartoitamme erilaisia vaihtoehtoja mutta erityisesti haluamme selvittää, olisiko ensihoito järkevää toteuttaa omana toimintana".

Tiiviissä palveluketjussa useita hyötyjä

PPSHP:n ensihoitopäällikkö Iiro Anttila pitää selvitystyötä hyvänä askeleena.

"Ensihoidon yhdistämisessä sairaanhoitopiirin toimintaan voisi olla monia hyötyjä, työskenteleväthän ensihoitajat tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Toimintatapojen yhdistäminen ja mahdollisuus uudenlaisten kotiin vietävien palvelujen kehittäminen voisivat tuoda mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Ensin teemme kuitenkin selvityksen ja sen pohjalta tarvittavat päätelmät".

Selvityksen valmistumisen määräaika on asetettu maaliskuun 2020 loppuun. Päätöksiä on tarkoitus tehdä ennen vuoden 2020 kesää.

Taustaa

PPSHP toteuttaa ensihoitolääkärivalmiuden, ensihoidon vastuulääkäri- ja kenttäjohtajapalvelut, muut lääkärijohtoiset asiantuntijapalvelut ja palvelutasosuunnittelun. Lisäksi PPSHP vastaa mahdollisista ensihoidon sähköisistä tietojärjestelmistä.

Pelastuslaitokset vastaavat ensihoito-organisaatiosta, talous- ja henkilöstöhallinnosta oman organisaationsa osalta, valmiuden ylläpitämisestä ja ensihoitotehtävien hoitamisesta, kalustosta ja ajoneuvoista sekä viestiliikennejärjestelmistä lukuun ottamatta PPSHP:lle kuuluvia tehtäviä.

15.10.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram