Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi osuuskunnan perustamisen ja lisätalousarvion


Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi osuuskunnan perustamisen ja lisätalousarvion

Väestön ikääntyminen ja kasvu sekä lääketieteen ja hoitomenetelmien jatkuva kehitys näkyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) kasvavina potilasmäärinä ja pitenevinä hoitojonoina. Saman aikaan lainsäädäntö keskittää erikoissairaanhoitoa suuriin yksiköihin ja yliopistosairaaloihin. Hoitojonojen purkamiseksi ja hoitoon pääsyn turvaamiseksi PPSHP:n valtuusto hyväksyi lisätalousarvion.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi osaltaan myös viiden sairaanhoitopiirin alueelle perustettavan osuuskunnan, jonka tavoitteena on osaamisen varmistaminen Pohjois-Suomen erityisvastuualueen päivystävissä sairaaloissa. Sairaanhoitopiirien yhteistyön edelleen tiivistyessä jatkossa yhteinen perustettava osuuskunta voi saada myös muita tehtäviä.

Väestön ikääntyminen, Pohjois-Pohjanmaan väestön kasvu sekä voimakas lääketieteen kehitys ja entistä vaativampien hoitomenetelmien käyttöönotto kasvattavat voimakkaasti PPSHP:n toimintayksiköiden erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntää. Lisäksi muuttunut lainsäädäntö vaikuttaa sairaaloiden työnjakoon pohjoisessa Suomessa, sillä yhä suurempi osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskittyy Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS).

Uhkana ovat pitenevät hoitojonot Oulussa sekä kasvavat haasteet terveydenhoitolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen eli hoitotakuun toteutumisessa. Jo nyt OYS:ssa on osin vaikeaa pysyä hoitotakuussa.

Pohjoisen yhteistyön vahvistamiseksi ja osaamisen varmistamiseksi koko OYS-erityisvastuualueella PPSHP:n valtuusto hyväksyi osaamisen jakamiseen keskittyvän osuuskunnan perustamisen. Tavoitteena on varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa ja hoitaa potilaat oman osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin.

Sairaanhoitopiirit voivat hankkia osuuskunnalta niitä erikoissairaanhoidon palveluja, joita ne eivät pysty tuottamaan itse. Samalla turvataan päivystyksen valmius keskussairaaloissa. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

OYS haluaa purkaa potilasjonoja

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) hoitojonot ovat kasvaneet väestön ikääntymisen ja yliopistosairaaloihin keskittyvien hoitojen myötä. Taustalla vaikuttaa myös lääketieteen kehittyminen, alati paremmat hoidot ja lääkkeet sekä mahdollisuus hoitaa yhä iäkkäämpiä ja sairaampia potilaita.

Maaliskuussa 2019 yli 200 henkilöä oli odottanut yli 6 kuukautta hoitoa tai hoidontarpeen arviointia OYS:ssa. Erityisesti kiireettömien vatsa- ja ortopedisten toimenpiteiden leikkausjonot ovat kasvaneet. Päivystysleikkauksia joudutaan ohjaamaan suunniteltujen leikkausten väliin, mikä merkitsee ennalta suunniteltujen kiireettömien leikkausten lykkääntymistä.

OYS:n leikkausjonoja kasvattaa myös potilaiden ohjautuminen Ouluun Raahesta, missä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta jouduttiin lopettamaan vuonna 2017 voimaan astuneen terveydenhuollon lainsäädännön vuoksi.

Sairaalan muukin potilasmäärä on kasvanut. Avohoitokäyntien lisääntymiseen ovat vaikuttaneet mm. suonensisäisesti annettavien lääkitysten kuten biologisten lääkkeiden käytön lisääntyminen. Hoitoon pääsy on ollut hoitotakuun rajoissa, mutta kontrollikäyntejä ei kaikissa tapauksissa ole kyetty toteuttamaan toivotulla tavalla.

Sairaalassa on tehty viime vuosien useita korjaavia toimenpiteitä, joilla toimintaa on tehostettu ja potilasjonoja lyhennetty mm. paikallisen lisätyösopimuksen turvin. Kokouksessaan 10.6. valtuusto hyväksyi kolmen uuden leikkaussalin ja yhden uuden vuodeosaston avaamisen. Lisäksi päiväsairaalatoimintaa laajennetaan uusilla hoitopaikoilla. Myös osuuskunnasta toivotaan osaratkaisua hoitojonojen lyhentämiseen.

 

Taustaa

Terveydenhuoltolaki: Vuonna 2010 (30.10.2010/1326) annettu ja vuonna 2016 uudistettu / täydennetty terveydenhuoltolaki (29.12.2016/1516)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Päivystysasetus: elokuussa 2017 annettu uudistettu päivystysasetus (VNA kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170583

Työnjako- ja keskittämisasetus: Kokonaan uusi erikoissairaanhoidon työnjakoa säätelevä työnjako- ja keskittämisasetus (VNA erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 582/2017). 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170582

 

Lisätietoja: ​

Ilkka Luoma, johtaja, PPSHP. Puh. 040 767 1609, ilkka.luoma@ppshp.fi

Anne Huotari, valtuuston puheenjohtaja, PPSHP. Puh. 044 975 8553,  anneh.huotari@gmail.com

 

 


11.6.2019

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram