Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiohanke etenee Pohjois-Pohjanmaalla


Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiohanke etenee Pohjois-Pohjanmaalla

PPSHP:n ja Oulun kaupungin johto yhteisessä seminaarissa

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri etenevät määrätietoisesti integraatiohankkeessa. Kyseessä on pilotti, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja katsotaan yhtenä kokonaisuutena asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Seuraavassa vaiheessa hanke etenee muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin, mikäli maakunnan muissa kunnissa ja alueen sote-organisaatioissa näin halutaan. Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin johto tapasivat yhteisessä seminaarissa Oulun kaupungintalolla. 

Väestön ikääntyminen, lääketieteen kehitys ja väestön kasvu ovat näkyneet erikoissairaanhoidossa kasvavina jonoina. Palveluiden kysynnän kasvu on näkynyt erityisesti ensihoidon, yhteispäivystyksen ja vuodeosastojen korkeana käyttöasteena.  

Syksyllä 2018 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) aloittivat yhteisen selvitystyön, jossa THL:n myöntämän tutkimusluvan turvin yhdistettiin kaupungin ja sairaanhoitopiirin potilastiedot. Tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko peruspalveluja ja perusterveydenhuoltoa vahvistamalla laskea erikoissairaanhoidon kysyntää.

 

Ensimmäisessä vaiheessa huomio yli 75-vuotiaisiin 

Seminaarissa käytiin läpi integraatiohankkeen taustaa ja yli 75-vuotiaiden palveluketjuja. Hankkeen keskiössä ovat asiakkaiden palvelut. "Meillä on yhteiset asiakkaat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja vahva tahtotila tuottaa yhdessä yhä parempia ja vaikuttavampia palveluja", kertoo Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo Katajisto.

Myös PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma korosti omassa puheenvuorossaan hoitoketjujen kehittämistä. "Keskiössä tässä hankkeessa ovat asiakkaat ja hoitoketjujen kehittäminen, ei hallinnollisten rakenteiden uudistus. Jos emme tee mitään, erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä tulee kasvamaan vuosittain. Paitsi palvelujen saatavuuden vuoksi, tarvitsemme nykyistä toimivampaa hoidon porrastusta myös vastuullisen taloudenhoidon kannalta. Perustason palveluja on sekä asiakas- ja potilaslähtöisen palveluiden tuottamisen että kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaista vahvistaa".

Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty yli 75-vuotiaiden palveluihin. Se on kallein palveluketju ja kasvava toimialue, jossa potilaat ajautuvat helposti erikoissairaanhoidon piiriin. Selvitystyön edetessä onkin noussut esille selkeitä toimenpide-ehdotuksia ikäihmisten palveluketjujen kehittämiseksi. Seuraavassa vaiheessa on tarkoituksen pureutua mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä lasten ja nuorten raskaampiin sote-palveluihin, eli eniten ja kalleimpia palveluja tarvitseviin ryhmiin.

 

Tulossa yhteinen Esko-potilastietojärjestelmä

Integraatiohankkeessa on kysymys ennen kaikkea tiedolla johtamisesta. Hoitoketjujen kehittäminen vaatii tietoa ja ymmärrystä siitä, mitkä ovat keskeisimmät hoitoketjut ja millä tavalla ne toimivat eri asiakkaiden kohdalla. Lisäksi täytyy analysoida, miten resurssi kohdennetaan tulevaisuudessa vaikuttavimmalla tavalla.

Tiedon hyödyntämistä hankaloittaa useiden rinnakkaisten potilastietojärjestelmien ja rekisterien olemassa olo. Tiedon kulun varmistamiseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Oulun kaupungilla selvitetään PPSHP:ssä kehitetyn Esko-potilastietojärjestelmän käyttöön ottoa.

Käyttäjät ovat useana vuonna valinneet Eskon parhaaksi erikoissairaanhoidon tietojärjestelmäksi, ja vuoden 2019 aikana Eskoon tehdään perusterveydenhuollon laajennus. PPSHP:ssä on tällä hetkellä menossa selvitys Eskon yhtiöittämisestä. Tavoitteena on luoda yhtiö, jossa PPSHP:n jäsenkunnille tarjotaan perustajaosakkuutta.

 

Pohjois-Pohjanmaan muut kunnat mukaan hankkeeseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palvelee koko Pohjois-Pohjanmaata. Ilkka Luoman mukaan on tärkeää, ettei Oulun kaupungin kanssa aloitettu pilotti jää ainoaksi. Nyt on löydetty uusia työkaluja ja tehty keskeisiä havaintoja. Työ toivottavasti jatkuu laajentuen koskemaan muitakin sairaanhoitopiirin jäsenkuntia.

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen on iloinen integraatiohankkeen etenemisestä. "Olemme vuosikausia pohtineet, mikä on potilaan oikea hoitoketju – milloin on aika lähettää potilas erikoissairaanhoitoon ja missä ja millä tavalla hoito jatkuu perusterveydenhuollossa. Nyt olemme lopultakin konkreettisesti etenemässä tässä asiassa".

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana toimiva Antti Huttu-Hiltunen pohtii koko maakunnan tilannetta.

"Meidän on seuraavaksi aloitettava vuoropuhelu koko maakunnan alueella. Pilotti Oulun kaupungin kanssa on osoittanut, että yhteistyöllä pystymme tehostamaan toimintaa, lisäämään vaikuttavuutta ja vastaamaan kasvavaan palvelukysyntään. 25.4. kutsumme kaikki jäsenkunnat yhteiseen tilaisuuteen, missä voimme yhdessä keskustella muun muassa integraatiohankkeen poliittisesta ohjauksesta ja yhteistyön aloittamisesta", Huttu-Hiltunen toteaa.

 

Taustaa

Oulun kaupungissa 10 % asukkaista käyttää 81 % sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Integraatiohankkeessa tavoitteena on tunnistaa riskiasiakkaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa hoitoketjujen alkupäätä. Samalla tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemistä.

Väestön vanheneminen tulee aiheuttamaan suuren kustannuspaineen ikäihmisten palveluihin, joiden kustannus tällä hetkellä on n. 168 miljoonaa vuodessa. Uusina avauksina esitetään muun muassa, että hyvinvointikeskuksissa tai -pisteissä tehtäisiin yli 65-vuotiaille oululaisille hyvinvointiarvio ja ikäihmisten kotona asumista tuettaisiin 24/7.

PPSHP:n ja Oulun kaupungin yhteistyötä lisätään. Organisaatiot käynnistävät yhteisen yhteyskeskuksen, jonka kautta päivystyksen, ensihoidon, palveluasumisen ja kotihoidon työntekijät saavat nopeasti yhteyden sairaanhoitajaan ja lääkäriin. Jatkossa Oulun kaupungin sairaanhoitaja työskentelee iltaisin ja viikonloppuisin yhteispäivystyksen tiloissa.

4.4.2019

Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun kaupungin integraatiohanke - mistä oikein on kysymys?

Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarilan haastattelu    


Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram