Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö -nimisen yhtiön perustaminen


Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö -nimisen yhtiön perustaminen

Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Uusi potilasvakuutuslaki astuu voimaan 1.1.2021. Lailla uudistetaan nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Sairaanhoitopiirien kannalta muutos on merkittävä, koska ensi vuoden alusta potilasvahinkojen korvaamista ei voi enää järjestää Potilasvakuutuskeskuksen kautta.

Tämän johdosta Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä ovat selvittäneet alkuvuoden 2020 aikana yhdessä omistetun keskinäisen vakuutusyhtiön perustamisen tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiirit rahoittaisivat potilasvahinkoriskit yhteisen vakuutusyhtiön kautta. Potilasvahinkotapausten ratkaisu kuuluu edelleenkin Potilasvakuutuskeskukselle.

Vuonna 2019 korvauksia maksettiin yhteensä noin 40,1 miljoonaa euroa, sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut, potilasvahinkolautakunnan kulut, asiantuntijalausunnot ja varsinaiset korvaukset.

Potilasvakuutus on pakollinen lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat lakiin. Vakuutusyhtiö ei voi tämän vuoksi siirtää vakuutuksenottajalle lakia ankarampia velvoitteita tai antaa parempia etuja, taikka sopia lakia pienemmistä tai suuremmista korvausetuuksista. Potilasvakuutus on näin ollen vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöllä samanlainen.


Suomen keskinäinen potilasvahinkovakuutusyhtiö – nimisen yhtiön perustamisen

Keskinäisen vakuutusyhtiön kautta päästään kustannusten ja varausten läpinäkyvyyteen sekä oikeaan tasoon. Keskinäisen yhtiön myötä syntyy myös suora yhteys potilasriskien hallintaan. Vakuutusyhtiö voidaan perustaa vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska Potilasvakuutuskeskus hoitaa jatkossakin potilasvahinkotapausten ratkaisut. Myönteisenä piirteenä on pidettävä myös sitä, että sijoitustoiminnan tuotot alentavat suoraan vakuutusmaksuja ja vakuutustoiminnan mahdollinen ylijäämän käsitteleminen on omassa päätäntävallassa. Näin ollen yhtiöön sijoitettava pääoma saadaan kuoletettua lyhyessä ajassa.

Keskinäisen vakuutusyhtiön perustamisen pääomavaatimus on 30 000 000 euroa. Yhtiöstä laaditun selvityksen mukaan sijoitus kuolettuisi 2-5 vuoden aikana, koska keskinäisen vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut ovat edullisimpia kuin markkinoilla toimivan yhtiön kautta, pääasiassa pienemmän riskilisän ja tuottovaatimuksen takia. Yhtiön ennustettu vakuutusmaksutulo olisi yhteensä 27 000 000 euroa.

Yliopistosairaanhoitopiirien hallitukset käsittelevät yhtiön perustamista huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta 27.4.2020 kokouksessaan. Hanke edellyttää lisäksi kaikissa sairaanhoitopiireissä valtuuston hyväksyntää. Valtuustot käsittelevät asiaa touko-kesäkuussa. Vakuutusyhtiön perustaminen edellyttää Finanssivalvonnan (Fiva) toimilupaa, jota on tarkoitus hakea vielä kevään aikana. Tavoitteena on, että yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa​


27.4.2020

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram