Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Tietoa analysoimalla rakentaminen sujuvammaksi


Tietoa analysoimalla rakentaminen sujuvammaksi

​Uudistuvasta Oulun yliopistollisesta sairaalasta ei ole vielä yhtään uutta seinää valmiina, mutta työtä toiminnan uudistamiseksi ja älykkäiden teknologioiden löytämiseksi tehdään jo kiivaasti.  Terveellinen, turvallinen rakentaminen -projekti, OYS-TTR nosti esiin sairaalan käyttäjien tarpeita uusille ja innovatiivisille ratkaisuille. 

OYS-TTR on puolentoista vuoden aikana tuonut yhteen sairaalasuunnittelijoita ja -rakentajia, käyttäjiä sekä yrityksiä. Hankkeessa on etsitty teknologioita ja palveluita, joilla rakentamisen haittoja voitaisiin minimoida ja kiinteistövalvontaa hallita paremmin. Samalla sairaalan sisältä on noussut esiin haasteita, joihin toivotaan tehokkaampia ja tuottavampia ratkaisuja. 

Testauksessa on parhaillaan muun muassa paikantamiseen liittyvä kokeilu. Järjestelmäpalvelupäällikkö Kimmo Savela OYS:sta kertoo, että isossa sairaalakiinteistössä on kymmeniä tuhansia tavaroita, joita pitää paikantaa, mutta myös ihmisiä, joita pitää opastaa.  

"Meidän ei ole tarkoitus alkaa seurata paikannuksella henkilöitä, vaan löytää uusia teknologioita esimerkiksi turvallisuusratkaisuihin kuten hoitajakutsuun tai päällekarkauksiin tai pystyä opastamaan kompleksiin eksynyttä ihmistä." 

Pyörätuolit seurantaan

Lääkintälaitteiden, sänkyjen ja pyörätuolien etsintää, seurantaan ja huoltotarpeen määrittämiseen kuuluu askelia ja aikaa.  OYS-TTR -hankkeen myötä OYS:ssa kokeillaan parhaillaan pyörätuolien paikantamista. 

"Pyörätuolien paikannus neljässä eri aulakohteessa oli pieni ja järkevä tapa toteuttaa kokeilu, jolla testaamme, miten järjestelmä toimii ja mitä lisäarvoa voisimme tästä teknologiasta saada uuden sairaalan toiminnallisiin tarpeisiin.  Haluamme poistaa hukkaa eli turhaa työtä, sujuvoittaa työnkulkua ja tehostaa toimintaa", perustelee Kimmo Savela. 

Arjen työssä OYS:n kuljetuspalvelujen väki kiertää eri auloissa katsomassa, montako pyörätuolia on käytössä ja onko niitä tarve tuoda sinne lisää. "Paikannuspilotoinnin avulla näemme tilanteen päivittäin ruudulta tai mobiililaitteelta ja voimme säästää henkilöresurssia." 

Pilotin toteuttaa Tieto, joka räätälöi sairaalatestauksen toimistotilojen hallintaan tehdystä alustasta. Auloihin, jossa pyörätuoleja on asiakaskäytössä, on asennettu antennit. "Pyörätuoleissa on pieni paikannin, tagi. Antennit peilaavat etäisyyttä ja kertovat bluetoothia käyttäen, kuinka paljon pyörätuoleja kussakin aulassa on", kertoo myyntijohtaja Olli Nurminen Tiedosta.  

Lisäksi henkilökunta voi tehdä pyörätuolin vikahälytyksen painamalla tagia. "Näin potilaskuljettajat saavat reaaliajassa tietoa korjaus- tai huoltotarpeesta. Paikannus säästää henkilökunnan askelia, nopeuttaa huoltopyyntöjä ja samalla saadaan kerättyä tietoa esimerkiksi huoltoväleistä", Nurminen toteaa. 

Arjen työssä sairaalassa kokeillaan myös robottia, joka kuljettaa lääkkeitä apteekissa farmaseuteille. Varastotyössä ollaan aloittamassa puheohjauskeräilyn kokeilua. "Nämä ovat konkreettisia älykkään sairaalan esitöitä. Kokeilemme erilaisia teknologioita, joista voimme koota tulevaisuuden kokonaisuuteen sopivat yhteen", Kimmo Savela kertoo. 

Informaatio työkaluksi 

OYS-TTR -hankkeen työpajoissa on keskitytty paikannuksen ohessa etsimään ideoita sensori- ym. mittaustiedon hyödyntämiseen, sairaalan käyttöön ja rakennustyömaahan liittyvään tiedonhallintaan ja viestintään, rakennuksen ja hoitotilojen käytön ja ylläpidon ohjaukseen sekä mikrobien ja epäpuhtauksien havaitsemiseen ja tunnistamiseen ilmasta ja pinnoilta.     

"Yksi asia nousi merkittäväksi rakentamista ajatellen. Dataa tuotetaan paljon, mutta sen talteenotto ja tehokas tietoon pohjautuva ohjaus ja prosessienhallinta tarvitsevat vielä uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä", hankkeen pääasiantuntija Kalevi Virta toteaa.

Teknologia mahdollistaa jo nyt paljon pidemmälle menevän datan hyödyntämiseen perustuvan automaattisesti kriittisiin seikkoihin tarttuvat järjestelmät. "On iso haaste löytää ratkaisuja, jotta iso paalutustyömaa häiritsisi mahdollisimman vähän läheistä vuodeosastoa tai leikkaussalia. Ei riitä, että ihmiset keräävät tietoa ja koettavat välittää kokemuksia, vaan data on saatava palvelemaan tiedonvälitystä, valvontaa ja johtamista", Virta korostaa. 

Projektin tavoite kerätä tarpeesta lähtevää tietoa yritysten huomioitavaksi, onnistui hyvin. "Yhteisten keskustelujen kautta sairaalan markkinaa on tehty tutuksi yrityksille ja samalla luotu pohjaa tuotekehitykselle", Virta sanoo. 

OYS-TTR -hankkeen toinen asiantuntija Esko Huttu-Hiltunen on jo aloittanut yrittäjien ryhmän kanssa valmistelun hankkeen esille nostamien ajatusten jatkokehittämisestä.

Testausympäristö mahdollistaa paljon 

Yliopistosairaalan oma OYS TestLab on erinomainen alusta testata tuotteita turvallisessa ympäristössä. Se tarjoaa henkilöstön ideoille, mutta myös yrityksille mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja. 

"Meidän ovemme ovat aina auki. Tänne voi tulla juttelemaan, olipa tuoteaihio tai tuote missä kehitysvaiheessa hyvänsä. Katsotaan yhdessä, kuinka lähdemme eteenpäin", toteaa projektipäällikkö Timo Alalääkkölä OYS TestLabista. 

TestLabissa on käytössä myös yksi maailman ensimmäisistä 5G-mobiilitestausverkoista. "Yritykset voivat jo suunnitteluvaiheessa tehdä turvallisesti integraatiotestauksia sairaalan tai muiden terveydenhuollon tietojärjestelmien kanssa" Alalääkkölä kertoo. 

Terveellinen, turvallinen rakentaminen, OYS-TTR, -hankkeen päätösseminaari pidettiin 31.10. Hanke oli osa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistusohjelmaa.  Hanketta ovat rahoittaneet Tekes ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Yhteistyökumppanina on ollut myös kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattilaisten järjestö Rakli.

1.11.2018

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram