Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > YT-neuvottelujen tavoitteena turvata OYS:n joustava toiminta


YT-neuvottelujen tavoitteena turvata OYS:n joustava toiminta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on aloittanut YT-neuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on etsiä toimintamallit, joilla henkilöstöresursseja kyetään kohdentamaan joustavasti ja nopeasti Oulun yliopistollisen sairaalan sisällä koronaepidemian aikana. Keskeistä on säilyttää sairaalassa valmius koronapotilaiden hoitamiseen ja samalla ylläpitää mahdollisimman suuri osa kiireettömästä toiminnasta. Riskinä sairaanhoitopiirissa on mittavan alijäämän muodostuminen vuoden 2020 tilinpäätökseen.

 

Yhteistoimintamenettely koskee PPSHP:n koko henkilöstöä. Neuvottelutulos esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle kesäkuun kokouksessa 16.6.2020. PPSHP:n henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen mukaan koronaepidemia on vaikuttanut sairaalan toimintaan monella tavalla.

"Yhteistoimintaneuvottelujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hakea yhteisesti sovitut toimintamallit, joilla sairaanhoidollista toimintaa ja henkilöstöresursseja kyetään joustavasti ja nopeasti uudelleen kohdistamaan koronaepidemiaan varautumiseen ja potilaan hoitoon sekä elektiivisen toiminnan vaatimuksiin ja tarpeisiin", Jääskeläinen kertoo.

Haasteen sairaalan toiminnan suunnitteluun tuo nopeasti muuttuva ja vaihteleva epidemiatilanne, joka voi kestää vielä pitkään.

 

Haasteena hoidon tarpeen ja kustannusten kasvaminen

Koronaepidemiasta johtuva kiireettömän toiminnan supistuminen ja laskutuksen väheneminen sekä kustannusten lisääntyminen mm. suojavarusteiden hankinnoissa vaikuttavat mittavasti PPSHP:n talouteen. Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan 50 miljoonaa euroa alijäämäinen.

PPSHP:ssa pyritäänkin nyt kaikin voimin minimoimaan kuluvan vuoden tilinpäätökseen muodostuva alijäämä ja koronaepidemian hoitamisesta johtuva kiireettömän hoitojonojen kasvu.

 

Taustalla koronapidemian tuomat muutokset toimintaan

YT-neuvottelujen taustalla on koronaepidemian Oulun yliopistollisen sairaalan toiminnalle asettamat haasteet. STM:n ohjeistamana yliopistolliset sairaalat joutuivat nopealla aikataululla siirtymään uusiin toimintamalleihin ja aloittamaan henkilöstön lisäkoulutuksen koronapotilaiden hoidon turvaamiseksi niin tehohoidossa kuin vuodeosastoillakin. Koulutuksen järjestäminen vaati kiireettömän leikkaus- ja vastaanottotoiminnan supistamista. Samaan aikaan osa potilaista on perunut itse hoitotapaamisia koronaepidemian vuoksi.

 

14.5.2020

Jaa Facebookissa Twiittaa LinkedIn Instagram