Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Ajankohtaista > Ydinsairaala rakentuu yhdessä lasten ja naisten sairaalan kanssa


Ydinsairaala rakentuu yhdessä lasten ja naisten sairaalan kanssa

OYS:n ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa ensi syksynä, samanaikaisesti lasten ja naisten sairaalan uudisrakentamisen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto päätti ydinsairaalaurakan aloittamisesta tänään.

Hankkeen tavoitekustannus on 85,6 miljoonaa euroa. Ydinsairaalan ykkösvaiheeseen rakentuu osa leikkaus- ja heräämötiloista, kuvantamis-, tuki- ja logistiikkapalveluita sekä vuodeosastoja. Lisäksi yhteispäivystykselle peruskorjataan syksyn aikana väliaikaiset tilat fysiatrian tiloihin sairaalan pohjoispäähän, jotta uusia toimintamalleja voidaan kehittää ja hioa ennen laajenevan päivystyksen uudistilojen valmistumista.

Ydinsairaalan suunnittelun lähtökohtana on potilaslähtöisyys ja henkilöstön joustava yhteistyö. "Potilaslähtöisyys ilmenee muun muassa palvelun nopeutumisena sekä hoidon laadun ja turvallisuuden parantumisena, kun hajasijoitetut toimipisteet yhdistetään ja pitkistä potilaiden siirroista päästään eroon. Uusissa tiloissa henkilökunnan, laitteiden ja välineiden yhteiskäyttö mahdollistuu", hallintoylilääkäri Juha Korpelainen toteaa.

Ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentamisen tieltä puretaan keskusleikkausosaston pohjoispää ja tilalle rakennetaan noin 19 500 bruttoneliömetrin kokoinen, viisikerroksinen uudisrakennus.

"Leikkaussalien huono kunto aiheuttaa laajan operatiivisen toiminnan keskeytymisen riskin. Päivystyksen ja teho-osastojen ahtaat ja huonokuntoiset tilat vaarantavat asianmukaista päivystys- ja tehohoitoa tilanteessa, missä alueellisten järjestelyjen vuoksi toiminta muuttuu merkittävästi. Toiminta voi tehostua täysmääräisesti vasta uusien tilojen valmistuttua", ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio toteaa.

Toiminnan turvaamisen, riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden takia on tärkeää, että rakentamisen kesto saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Tavoitekustannuksen asettamisen lähtökohtana on ydinsairaalan samanaikainen toteutus yhdessä lasten ja naisten sairaalan kanssa. Ydinsairaalan ensimmäinen vaihe alkaa ensi syksynä ja tavoitteena on, että viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2026.

Toimintaa siirretään entistä tiiviimpiin tiloihin nostamalla tilojen käyttöastetta ja parantamalla niiden käyttöä hyvällä suunnittelulla. "Toimintaa keskitetään laajempiin kokonaisuuksiin ja tehostetaan niin, että tulevaisuudessa teemme enemmän pienemmillä resursseilla tai saman verran pienemmällä resurssilla, jotta aina saadaan aikaan enemmän terveyttä. Teknologian avulla helpotetaan henkilöstön taakkaa ja säästetään esimerkiksi ylläpitokustannuksissa. Kaikki mikä ei edistä potilaan terveyttä tai vaikuttaa siihen hyvin vähän pyritään karsimaan", Tampio ja Korpelainen korostavat.

Uudisrakentaminen, vanhojen rakennusten kunnossapito ja sairaalatoiminnan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttävät väliaikaisen toiminnan ja väistöjen huolellista suunnittelua. "Ennakoimme tulevaisuuden muutos- ja väistötarpeet ja varaudumme vanhan sairaalan ja talotekniikan tuomiin yllätyksiin. Tiiviissä yhteistyössä henkilöstömme, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa tunnistamme riskit ja etsimme sairaalatoiminnan kokonaisuuden kannalta soveltuvimmat väistötilat", Tampio sanoo.

Uudistuksen suunnittelu tehdään moniammatillisissa työryhmissä, jossa ovat mukana tilaajan, rakentajien ja henkilöstön edustus. "Potilaan polku kotoa-sairaalaan-kotiin käydään läpi, potilasprosesseja järkeistetään ja kehitetään uusia, tulosrajoja ylittäviä toimintamalleja, joista yhdessä vertaillaan ja valitaan potilaiden ja henkilöstön kannalta parhaimmat tilaratkaisut", Tampio kertoo.