Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko > Johtavat viranhaltijat > Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä

​​​​​​​​​Johtoryhmän tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen, seuranta ja ohjaus huomioonottaen sairaanhoitopiirin johtamisen periaatteet, jossa korostetaan selkeitä tulostavoitteita ja hyvää yhteistyötä johdon, henkilöstön ja eri tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee myös keskeiset sairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä koskevat asiat.

Johtoryhmään kuuluvat konsernipalveluiden johtoryhmään kuuluvien viranhaltijoiden lisäksi tulosalueiden johtajat, henkilöstön edustaja yhteistoimintasopimukseen perustuen sekä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita.
 

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja, pj.​
Johtajaylilääkäri
Juha Korpelainen

Hallintoylihoitaja
Pirjo Lukkarila

Vs. johtajaylilääkäri
Hallintoylilääkäri
Terhi Nevala

Vs. hallintoylilääkäri
Hallinnollinen apulaisylilääkäri
Kati Ojala

Asiantuntijaylilääkäri
Heikki Wiik

Kehittämisylilääkäri
Tuomas Holma

Vs. henkilöstöjohtaja
Emma-Leena Päkkilä

Vs. talousjohtaja
Pia Peteri

Vs. sairaalaylihoitaja
Merja Fordell

Toimialue​johtaja
ylilääkäri
Päivi Laurila

Toimialuejohtaja
ylilääkäri
Jaakko Niinimäki

Toimialuejohtaja
ylilääkäri
Outi Saarento

Toimialuejohtaja
sosiaalijohtaja
Päivi Lauri

Toimialuejohtaja
ylilääkäri​
Kaj Sundqvist 

Toimialuejohtaja, ensihoito
Mirja Annala 

Kehitysjohtaja
Pasi Parkkila

Tietohallintojohtaja
Ilkka Haataja

Tut​kimus- ja arviointiylilääkäri
Miia Turpeinen

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
​​Osmo Tervonen

​Pääluottamusmies
Kanto Jukka

OYS-erva koordinaattori, resurssijohtaja
sihteeri
Sari Hirsikangas


Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi