Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko > Johtavat viranhaltijat > Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen, seuranta ja ohjaus huomioonottaen sairaanhoitopiirin johtamisen periaatteet, jossa korostetaan selkeitä tulostavoitteita ja hyvää yhteistyötä johdon, henkilöstön ja eri tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee myös keskeiset sairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä koskevat asiat.

Johtoryhmään kuuluvat konsernipalveluiden johtoryhmään kuuluvien viranhaltijoiden lisäksi tulosalueiden johtajat, henkilöstön edustaja yhteistoimintasopimukseen perustuen sekä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita.
 

Sairaanhoitopiirin johtaja
Ilkka Luoma
puhelin 08 315 4301 

Johtajaylilääkäri
Juha Korpelainen
puhelin 08 315 4304 

Hallintoylihoitaja
Pirjo Lukkarila
puhelin  08 315 4323

Hallintoylilääkäri
Terhi Nevala
puhelin  040 352 2757

Hallintojohtaja​
Sari Haataja
puhelin 040 482 9590

Asiantuntijaylilääkäri
Heikki Wiik
puhelin 08 315 2332

Kehittämisylilääkäri
Tuomas Holma
puhelin 040 5622 572

Vt. infrapalvelujen johtaja
Juha Jääskeläinen
puhelin  0400 688 270

Talousjohtaja
Jarkko Raatikainen
puhelin 0400 154 743

Vs. henkilöstöjohtaja
Annukka Kuusiniemi
puhelin 040 5627 374

Sairaalaylihoitaja
Merja Meriläinen
puhelin 0400 816 806

Operatiivisen tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Päivi Laurila
puhelin 08 315 2267

Medisiinisen tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Eija Eloranta
puhelin 08 315 4084

Vs. lasten ja naisten tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Eila Suvanto
puhelin 08 315 3627​

Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Osmo Tervonen
puhelin 08 315 2196

Psykiatrian tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Outi Saarento
puhelin 08 315 6700

Kehitysvammahuollon tulosalueen johtaja
Päivi Lauri
puhelin 044 7378 413

Oulaskankaan tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Asko Rantala
puhelin 08 429 7020

Kehitysjohtaja
Pasi Parkkila
puhelin 08 315 4173

Tietohallintojohtaja
Ilkka Haataja
puhelin 040 581 4903

Viestintäpäällikkö
Mervi Tervo
puhelin 040 7153 912

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
professori
Anne Remes
puhelin 050 533 0090

Tutukimus- ja arviointiylilääkäri
Miia Turpeinen
Puhelin 040 1522 655

Pääluottamusmies
Pirjo Riehunkangas
Puhelin 040 1263 500

OYS-erva koordinaattori, resurssijohtaja
sihteeri
Sari Hirsikangas
puhelin 0400 950 859

 

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi