Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko > Johtavat viranhaltijat > Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen, seuranta ja ohjaus huomioonottaen sairaanhoitopiirin johtamisen periaatteet, jossa korostetaan selkeitä tulostavoitteita ja hyvää yhteistyötä johdon, henkilöstön ja eri tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee myös keskeiset sairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä koskevat asiat.

Johtoryhmään kuuluvat yhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvien viranhaltijoiden lisäksi tulosalueiden johtajat sekä henkilöstön edustaja yhteistoimintasopimukseen perustuen.
 

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Ilkka Luoma
puhelin 08 315 4301 

Vs. johtajaylilääkäri
hallintoylilääkäri
Juha Korpelainen
puhelin 08 315 4304 

Hallintoylihoitaja
Pirjo Kejonen
puhelin  08 315 4303

Vs. talousjohtaja
Pia Peteri
puhelin  08 315 4707

Vs. henkilöstöjohtaja
Annukka Kuusiniemi
puhelin  08 315 4333

Vs. operatiivisen tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Päivi Laurila
puhelin 08 315 2267

Medisiinisen tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Taina Turpeenniemi-Hujanen
puhelin 08 315 4100

Lasten ja naisten tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Päivi Tapanainen
puhelin 08 315 5127

Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Osmo Tervonen
puhelin 08 315 2196

Psykiatrian tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Outi Saarento
puhelin 08) 315 6700

Kehitysvammahuollon tulosalueen johtaja
Päivi Lauri
puhelin 044 7378 413

Oulaskankaan ja Visalan tulosalueen johtaja
ylilääkäri
Asko Rantala
puhelin 08 429 7020

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
professori
Anne Remes
puhelin 040 5080 453

Pääluottamusmies
Jaana Pikkupeura
puhelin 08 315 8131

Kehitysjohtaja
sihteeri
Pasi Parkkila
puhelin 08 315 4173

 

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi