Asiakasmittarit

20182017201620152014Laskentatapa tai selite
Asiakaspalautteen määrä2 0792 0791 6871249*2 216Palautejärjestelmämuutos 2015. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
Viisi yhteistä kysymystä  tyytyväiset asiakkaat
Saamani hoito/-palvelu oli hyvää76,977,875,474,9Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Henkilökunta kohteli minua hyvin82,482,979,281,1Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta oli ymmärrettävää82,980,780,775,0Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani80,678,378,474,1Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana81,681,880,078,6Täysin tai osittain samaa mieltä olleet, %-osuus kysymykseen vastanneista
Viisi yhteistä kysymystä, tyytymättömät asiakkaatTäysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Saamani hoito/-palvelu oli hyvää20,518,621,021,3Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Henkilökunta kohteli minua hyvin14,113,716,515,9Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta/palvelusta oli ymmärrettävää13,113,613,618,3Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani13,714,314,718,3Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen/palvelun aikana15,113,516,416,4Täysin tai osittain erimieltä olleet, %-osuus vastanneista
Potilasasiamiesyhteydenotot tyypeittäin1 7071 6851 8681 8101 655Yhteydenottojen lukumäärä
Potilasvahinko  715727769824788
Hoito  /hoidon toteutus530511397428390
Potilasasiakirjat  2031421956666
Hoitoon pääsy  148129109144111
Itsemääräämisoikeus  6360945657
Hoitoon liittyvä kohtelu100103905350
Tietosuojarikkomus  546258118
Tiedonsaanti  46454810682
Lääkevahinko  813212322
Esinevahinko  112102926
Tapaturma  272501410
Muu syy126108875645
Yhteydenotot, osuus (%) eri potilaista1,31,31,41,41,3