Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Toiminta ja talous > Tilastot > Laadunhallinta ja potilasturvallisuus


Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

20182017201620152014Laskentatapa tai selite
Muistutukset2,32,11,91,51,5Organisaatioon osoitettujen muistutusten lkm /1 000 hoidettua hetua
Kantelut0,50,40,50,50,7Organisaatioon eri valvovilta viranomaisilta osoitettujen kanteluvastinepyyntöjen lkm /1 000 hoidettua hetua
Potilasvahinkoilmoitukset2,02,63,12,92,9Potilasvakuutuskeskukseen tehtyjen PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevien potilasvahinkoilmoitusten lkm/1000 hoidettua hetua, ilmoitusten lukumäärän kolmen vuoden keskiarvo
Korvattujen potilasvahinkojen määrä1128797101120Potilasvakuutuskeskus, ko.vuonna ratkaistut PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevat potilasvahinkoilmoitukset > niistä korvattujen vahinkojen lkm  
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista27,924,025,627,030,2Korvattujen potilasvahinkojen % osuus Potilasvahinkokeskuksen seurantavuonna ratkaisemista  PPSHP:n sairaaloita (OYS, OAS, Visala) koskevista potilasvahinkoilmoituksista 
Vaaratapahtumailmoitukset PPSHP 6 3415 8835 7465 4455 005Ilmoittamisaktiivisuus; vaaratapahtumailmoitusten lkm, tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat (HaiPro Potilasturvallisuus -osio) 
Läheltä piti tilannne ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista41,437,635,236,034,4Läheltä piti tilannne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista; tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat, ilmoittaja omaa henkilökuntaa
Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (Haipro)6541545055Potilaiden/läheisten PPSHP:n sairaaloihin tekemien vaaratapahtumailmoitusten lkm  
ISBAR raportointimalli käytössäosinmedisiiniselellä tulosalueella ei/pilotointiaeieiKyllä / ei
Potilasrannekkeen käyttö %93,6--91,0-Rannekkeellisten potilaiden osuus (%) tarkistusajankohtana tarkistetuissa yksiköissä hoidossa olleista potilaista , käyttökartoitus joka 2. vuosi
Potilasturvallisuuskulttuurikysely käytössäkyläkylläkylläkylläkylläTUKU -mittari, joka 4. vuosi, ensimmäinen v. 2012
Potilasturvallisuuskoulutuksen suorittaneet7068646361 Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen (Potilasturvaportti – verkkopalvelu (Qreform Oy) suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä , kumul.
Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttökylläkylläkylläkylläkylläSisältyy Lesu-ohjelmaan, 3 tarkistuskohtaa
GTT-tiedot jos käytössäeieieieiei
Lääkehoidon kokonaisarviointikylläkylläkylläkyllä