Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Toiminta ja talous > Tilastot > Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

20192018201720162015Laskentatapa tai selite
Muistutukset2,42,32,11,91,5Organisaatioon osoitettujen muistutusten lkm /1 000 hoidettua hetua
Kantelut0,50,50,40,50,5Organisaatioon eri valvovilta viranomaisilta osoitettujen kanteluvastinepyyntöjen lkm /1 000 hoidettua hetua
Potilasvahinkoilmoitukset1,32,12,63,12,9Potilasvakuutuskeskukseen tehtyjen PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevien potilasvahinkoilmoitusten lkm/1000 hoidettua hetua, ilmoitusten lukumäärän kolmen vuoden keskiarvo
Korvattujen potilasvahinkojen määrä801128797101Potilasvakuutuskeskus, ko.vuonna ratkaistut PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevat potilasvahinkoilmoitukset > niistä korvattujen vahinkojen lkm  
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista20,727,924,025,627,0Korvattujen potilasvahinkojen % osuus Potilasvahinkokeskuksen seurantavuonna ratkaisemista  PPSHP:n sairaaloita (OYS, OAS, Visala) koskevista potilasvahinkoilmoituksista 
Vaaratapahtumailmoitukset PPSHP 6 7246 3355 8665 7115 428Ilmoittamisaktiivisuus; vaaratapahtumailmoitusten lkm, tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat (HaiPro Potilasturvallisuus -osio) 
Läheltä piti tilannne ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista41,741,437,635,934,4Läheltä piti tilannne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista; tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat, ilmoittaja omaa henkilökuntaa
Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (Haipro)5965415450Potilaiden/läheisten PPSHP:n sairaaloihin tekemien vaaratapahtumailmoitusten lkm  
ISBAR raportointimalli käytössäosinosinmedisiiniselellä tulosalueella ei/pilotointiaeiKyllä / ei
Potilasrannekkeen käyttö %-93,6--91,0Rannekkeellisten potilaiden osuus (%) tarkistusajankohtana tarkistetuissa yksiköissä hoidossa olleista potilaista , käyttökartoitus joka 2. vuosi
Potilasturvallisuuskulttuurikysely käytössäkylläkylläkylläkylläkylläTUKU -mittari, joka 4. vuosi, ensimmäinen v. 2012
Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttökylläkylläkylläkylläkylläSisältyy Lesu-ohjelmaan, 3 tarkistuskohtaa
GTT-tiedot jos käytössäeieieieiei
Lääkehoidon kokonaisarviointikylläkylläkylläkylläkyllä