Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Toiminta ja talous > Tilastot > Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus

Laadunhallinta ja potilasturvallisuus20202019201820172016Laskentatapa tai selite
Muistutukset1,92,42,32,11,9Organisaatioon osoitettujen muistutusten lkm /1 000 hoidettua hetua
Kantelut0,20,50,50,40,5Organisaatioon eri valvovilta viranomaisilta osoitettujen kanteluvastinepyyntöjen lkm /1 000 hoidettua hetua
Potilasvahinkoilmoitukset1,61,32,12,63,1Potilasvakuutuskeskukseen tehtyjen PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevien potilasvahinkoilmoitusten lkm/1000 hoidettua hetua, ilmoitusten lukumäärän kolmen vuoden keskiarvo
Korvattujen potilasvahinkojen määrä110801128797Potilasvakuutuskeskus, ko.vuonna ratkaistut PPSHP:n sairaaloita (OYS,OAS, Visala) koskevat potilasvahinkoilmoitukset > niistä korvattujen vahinkojen lkm  
Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) ratkaistuista29,320,727,924,025,6Korvattujen potilasvahinkojen % osuus Potilasvahinkokeskuksen seurantavuonna ratkaisemista  PPSHP:n sairaaloita (OYS, OAS, Visala) koskevista potilasvahinkoilmoituksista 
Vaaratapahtumailmoitukset PPSHP 6 5116 7246 3355 8665 711Ilmoittamisaktiivisuus; vaaratapahtumailmoitusten lkm, tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat (HaiPro Potilasturvallisuus -osio) 
Läheltä piti tilannne ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista39,741,741,437,635,9Läheltä piti tilannne -ilmoitusten osuus vaaratapahtumailmoituksista; tapahtumapaikka PPSHP:n sairaalat, ilmoittaja omaa henkilökuntaa
Potilaiden/läheisten vaaratapahtumailmoitukset (Haipro)8259654154Potilaiden/läheisten PPSHP:n sairaaloihin tekemien vaaratapahtumailmoitusten lkm  
ISBAR raportointimalli käytössäosinosinosinmedisiiniselellä tulosalueella ei/pilotointiaKyllä / ei
Potilasrannekkeen käyttö %--93,6--Rannekkeellisten potilaiden osuus (%) tarkistusajankohtana tarkistetuissa yksiköissä hoidossa olleista potilaista , käyttökartoitus joka 2. vuosi
Potilasturvallisuuskulttuurikysely käytössäkylläkylläkylläkylläkylläTUKU -mittari, joka 4. vuosi, ensimmäinen v. 2012
Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttökylläkylläkylläkylläkylläSisältyy Lesu-ohjelmaan, 3 tarkistuskohtaa
GTT-tiedot jos käytössäeieieieiei
Lääkehoidon kokonaisarviointikylläkylläkylläkylläkyllä