Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Osasto 88


Osasto 88 ja Neuromodulaatioyksikkö

Osasto 88

Osasto 88 on aikuispsykiatrian mielialalinjan ympärivuorokauden toiminnassa oleva akuutti suljettu osasto. Osastolla hoidetaan vakavia mielialahäiriöitä ja oirekuvaltaan osastolle soveltuvia ja osaston terapeuttisesta otteesta hyötyviä psykoottisesti oireilevia potilaita. Myös aikuisikäiset syömishäiriöpotilaat hoidetaan osastolla 88.

Tutkimus ja hoito toteutetaan yksilölliseen arvioon pohjautuen moniammatillisessa ryhmässä. Keskeistä hoidossa on tiivis yhteistyö omahoitajan, lääkärin, perheen sekä jatkohoitopaikan ja kotikunnan terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

 

Neuromodulaatioyksikkö
Osaston 88 yhteydessä toimii Neuromodulaatioyksikkö. Yksikössä annettavia neuromodulaatiohoitoja ovat Sähköhoito (ECT), Navigoitu sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS) ja Transkraniaalinen tasavirtastimulaatiohoito (tDCS).  

Sähköhoito on tehokkain hoitomuoto muulle hoidolle reagoimattomaan masennukseen. Harkinnan mukaan hoitoa voidaan antaa myös muissa mielenterveydenhäiriöissä. Hoitoarvioon tullaan aina lääkärin/psykiatrin lähetteellä. Avohoitopotilaiden hoito toteutuu polikliinisesti. Tarpeen mukaan hoidossa voi käydä myös osastolta käsin. Hoitokäytännöistä sovitaan arviokäynnillä. Tyypillisin hoitojakso on 9-12 kertaa ja hoitopäivät yleisimmin kolme kertaa viikossa (maanantai, keskiviikko ja perjantai). Hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisesti hoitovasteen mukaan. Sairauden uusiessa hoito voi jatkua yksilöllisesti suunniteltuna ylläpitohoitona. Hoidon jälkeinen vuorokausi tulee olla täysi-ikäisen saattajan seurassa ja auto ei voi ajaa.

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatiohoito on nykyaikainen masennuksen hoitomenetelmä. Vaikutus perustuu aivojen sähköiseen stimulaatioon 30 minuutin jaksoissa. Hoito ei vaadi nukutusta tai muita lääkinnällisiä valmisteluja. Hoitoa annetaan yleisimmin viisi kertaa viikossa kolmen viikon ajan, yhteensä 15 kertaa.

rTMS-hoito on turvallinen, yleisesti käytössä oleva hoitomenetelmä mm. masennuksen sekä ahdistuksen hoidossa. Hoidossa voimakkaalla magneettikentällä saadaan kiihdytettyä tai hidastettua paikallisesti aivokuoren hermosolujen toimintaa. Hoidot annetaan peräkkäisinä arkipäivinä maanantaista perjantaihin, yleensä 20 kerran sarjana. Hoidon jälkeen ei tarvita jälkiseurantaa, autolla ajamiseen ei ole estettä.

 

Yhteystiedot

Osasto 88 ja Neuromodulaatiyksikkö sijaitsevat psykiatrian klinikan PS1-rakennuksessa.

Osasto 88

Puhelin: 08 315 6760

Käyntiosoite:
PS1-rakennus, 3. krs
Osasto 88
Peltolantie 15
90230 OULU

Postiosoite:
Psykiatrian tulosalue
Osasto 88
PL 26
90029 OYS

Neuromodulaatioyksikkö

Puhelin: 08 315 6868

Käyntiosoite:
PS1-rakennus 4. krs
Peltolantie 15
90230 OULU

Postiosoite:
Psykiatrian tulosalue, Aikuispsykiatria

Osasto 88/Neuromodulaatioyksikkö
PL 26
90029 OYS