Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Oulaisten psykiatrinen osasto 76


OAS psykiatrinen yksikkö

​​​​​​​Oulaskankaan sairaalassa toimiva OAS psykiatrinen yksikkö kuuluu OYS:n psykiatrian tulosalueeseen. Yksikkö on 12 –paikkainen avo-osasto, joka toimii ympärivuorokautisesti lukuun ottamatta kesä-, joulu- ja pääsiäissulkuja.

Yksikössä hoidetaan mm. erilaisissa elämänkriiseissä olevia, masentuneita, mielialahäiriöistä kärsiviä ja psykoottisia potilaita silloin, kun avohoito ei riitä.

Hoitojakson jälkeen on mahdollisuus jälkipolikliinisiin käynteihin.

Yksikössä toteutetaan aikuispsykiatrista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta avo-osastotoimintana. Hoitoon ohjaudutaan lupapaikalle lääkärin lähetteellä. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen.

Potilaille tehdään yksilöllinen tutkimus- ja hoitosuunnitelma voimavaralähtöisesti moniammatillisessa tiimissä, jossa huomioidaan potilaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaistilanne. Lääkäritapaamiset, omahoitaja- keskustelut, ryhmät sekä lääkehoito ovat keskeistä hoidossa.

Hoitoa toteutetaan kuntouttavalla työotteella. Hoidossa korostetaan ja tuetaan potilaan omaa motivaatiota laadukkaaseen elämään sairauden kanssa ja siitä toipumiseen. Yhteistyö potilaan, hänen omaistensa sekä potilaan kotikunnan kanssa on tärkeä osa yksikön toimintaa.

Yksikössä toimii erilaisia ryhmiä joihin potilailla on mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon ja voimavarojen mukaan. Ryhmät tukevat potilaan kuntoutumista ja elämänhallintaa. Tavoitteena on kehittää potilaan sosiaalisia taitoja, oireenhallintaa sekä auttaa potilasta oivaltamaan erilaisia näkökulmia, jotka tukevat potilaan toipumista ja avohoidossa pärjäämistä.

Yhteystiedot

Puhelin: 08- 315 7569 tai 040-577 6859

Käyntiosoite:
OAS psykiatrinen yksikkö
Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen

Postiosoite:
OAS psykiatrinen yksikkö
PL 100, 86301 Oulainen