Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Barnahus-hanke


Barnahus-hanke

Apua ja tukea lapselle kaltoinkohtelun epäilyssä​

Barnahus-käytännöt mukaan väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä tuki- ja hoitojärjestelmään

Valtakunnallisen Barnahus-hankkeen ydintavoitteena on taata lapsille moniammatillinen, lapsikeskeinen, viiveetön ja mutkaton väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä varmistaa lapselle ja tämän perheelle riittävä tuki ja hoito.

 

Lapseen kohdistuneen väkivallan tai laiminlyönnin epäilyissä ilmoituskynnys on matala. Ilmoituksen jälkeiset toimet kuitenkin vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Viranomaisketjuun tarvitaan yhteisiä periaatteita siitä, miten erilaisissa kaltoinkohteluepäilyissä pitäisi toimia, jotta lapsen etu toteutuisi parhaiten.

Rikosprosessi itsessään ei ole usein vastaus lapsen ja perheen kohtaamiin ongelmiin, eikä sen etenemisen tulisi olla viranomaisten keskeinen tavoite. Keskipisteessä tulisi  olla lapsen turvallisuus ja suotuisa kehitys. Tähän tarvitaan sujuvaa viranomaisten välistä yhteistyötä.

 

Barnahus-hanke

(Lisätietoa hankkeesta THL:n sivuilta)

Islannista lähtöisin oleva Barnahus, lapsiasiantalo, on lapsiystävällinen, monialaisen viranomaisyhteistyön malli väkivallan uhriksi tai todistajaksi joutuneiden lasten auttamiseksi.  

Valtakunnallisessa STM:n rahoittamassa THL:n hankkeessa juurrutetaan Barnahus-standardien mukaisia toimintakäytäntöjä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä tuki- ja hoitojärjestelmään. Yliopistosairaaloiden yhteyteen on perustettu omat alahankkeet edistämään oman erityisvastuualueen toimintatapoja ja -periaatteita.

 

OYS:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian Barnahus-hanke 

Tavoitteet

  • Väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon saatavuuden parantaminen
  • Lapsiystävällisten kohtaamisten ja tilojen edesauttaminen oikeudellisissa prosesseissa kuultaville lapsille
  • Lapsiystävällisen rikosprosessin edesauttaminen moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla (poliisi, syyttäjä, oikeuspsykiatrian yksiköt, sosiaalipalvelut, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvola)
  • Lasten yhdenvertaista kohtelua vahvistavien toimintamallien edesauttaminen
  • Lapsiin kohdistuneiden rikosprosessien keston lyhentäminen viranomaisyhteistyön keinoin´

 

Hanketoimet

1. Väkivaltaa kokeneiden lasten tuen ja hoidon saatavuuden parantaminen

Luodaan palvelu/hoitopolut kaikenlaisen väkivallan lapsiuhreille sekä seksuaaliväkivallan tekijöille

Luodaan ensivaiheen tuen verkosto tukemaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten tuen ja hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon ohjaamista

Parannetaan ammattilaisten tietotaitoa väkivallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä perheiden kanssa työskentelyyn liittyen

Koulutetaan ammattilaisia näyttöön pohjautuvien arviointi- ja hoitomenetelmien käyttöön: Child and family traumatic stress intervention (CFTSI), Traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia (Tf-KKT) ja Combined Parent-Child Cognitive-Behavioral Therapy (CPC-CBT)

Laaditaan terveystarkastusmalli, jotta jokainen väkivallan uhri pääsisi terveydenhuollon ammattilaisen tarkastukseen

 

 

2.  Edistetään lapsiystävällistä rikosprosessia:

Lisäämällä poliisin, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välistä viranomaisyhteistyötä

Kehittämällä ja sopimalla yhteisiä alueellisia käytänteitä viranomaisten välille

Edesauttamalla alkuvaiheen moniammatillista seulontaa lapsirikostutkinnassa, jotta voidaan päättää esitutkinta niiden lasten osalta, joilla rikosprosessi ei ole heidän edun mukaistaan

3.  Edistetään lapsiystävällisiä tiloja ja kohtaamisia

Selvittämällä poliisilaitosten tarvetta ja mahdollisuuksia etäyhteyksillä toteutettavaan haastattelemiseen sekä sen tuomia etuja

Selvittämällä erityisvastuualueen poliisilaitosten tarvetta ja mahdollisuuksia etäyhteyksillä toteutettavaan haastatteluiden seuraamiseen

Arvioimalla ja kokeilemalla tukikoiran käytön soveltuvuutta haastattelutilanteessa.

Selvittämällä hyvinvointikeskuksen tiloissa toteutuvan lapsen haastattelemisen mahdollisuuksia rikosprosessissa.

Selvittämällä somaattisten pahoinpitelyepäilytutkimusten tilanne, kartoittamalla tutkimuksesta vastuussa olevien koulutuksen tarve sekä järjestämällä koulutusta

Kouluttamalla poliiseja ja terveydenhuollon ammattilaisia uhrien somaattisiin tutkimuksiin ohjaamisen periaatteista sekä uhrin sensitiivisestä kohtaamisesta somaattisen tutkimuksen sekä poliisikuulustelun aikana.

Osallistumalla kouluttajana valtakunnalliseen oikeustulkkien lisäkoulutukseen lasten haastatteluiden tulkkaamisesta

 

 

4. Muu kouluttaminen:

Osallistutaan valtakunnallisen lapsiin kohdistuvan väkivaltaan liittyvän verkkokoulutuksen toteuttamiseen muiden valtakunnan hankkeiden kanssa

Osallistutaan muiden valtakunnallisen hankkeen koulutuksien toteuttamiseen (THL: Barnahus-hanke)

​​​Barnahus-verkkokoulu lapsiin kohdistuvan väkivallan ilmiöstä, seurauksista, toimintaohjeista sekä lapsen tukemisesta on valmistunut.​​​​


Barnahus Oulun hankkeen yhteystiedot:

Tiina Tenhunen
aluekoordinaattori

OYS Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

tiina.tenhunen(at)ppshp.fi

Puh. 040 728 1378

 Tietoa nuorten Seri-tuesta 

Barnahus laatu-standardit