Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Perhekahvilatoiminta Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueella


Perhekahvilatoiminta Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueella

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopistollinen sairaala, psykiatrian tulosalue

Potilaiden omaiset kaipaavat tukea ja vastauksia kysymyksiin, kun läheinen on psykiatrisessa sairaalahoidossa. Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueella on kehitetty omaisille tarkoitettu vertaistuellinen perhekahvilatoiminta.

Perhekahvila on omaisille tarkoitettu ryhmä, jossa tarjotaan puitteet omaisten vertaistuelle ja moniammatillisen työryhmän tarjoamalle ryhmäohjaukselle sekä psykoedukaatiolle. Perhekahvila on kohdennettu erityisesti psykoosisairautta sairastavien potilaiden omaisille, mutta toimintamalli on hyödynnettävissä myös esimerkiksi päihdepotilaiden omaisten tukemisessa.

Ryhmään osallistuu osastojen vastuuhenkilöt vuorollaan ja yhdellä ryhmäkerralla hoitajia on paikalla viisi tai kuusi. Vastuuhenkilöinä toimii sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielenterveyshoitajia, sekä mielisairaanhoitajia. Jokaiselle ryhmätapaamiselle osallistuvat myös psykiatri, sosiaalityöntekijä sekä toimintaterapeutti. Perhekahvilaan kutsutaan ulkopuolisia alustajia aiheesta riippuen.

Perhekahvila järjestetään kerran kuukaudessa ja kutsut postitetaan omaisille henkilökohtaisesti. Perhekahvilaan ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmään voi osallistua täysin anonyymisti. Perhekahvilassa käsiteltävät aiheet valikoituvat omaisten toiveiden mukaan ja niillä pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin omaisten tarpeisiin. Aiheet suunnitellaan puolivuosittain kullekin ryhmäkerralle. Perhekahvila alkaa asiantuntija-alustuksella ja alustajana voi toimia joko sairaalan työntekijä, tai kutsuttu asiantuntija. Perhekahvilassa voidaan keskustella alustusaiheisiin liittyen, myös vapaalle keskustelulle on aikaa.

Toiminnalla pyritään vahvistamaan omaisten vertaistuellista ajattelua ja mahdollistetaan kokemusten yhteinen jakaminen. Henkilökunnan tietämys omaisten tarpeista on myös lisääntynyt toiminnan myötä. Potilaan omaisilla on mahdollisuus osallistua perhekahvilaan vielä sairaalahoidon päätyttyä.

 

Yhteyshenkilöinä:

​​Keto Jarkko, Sairaanhoitaja, jarkko.keto@ppshp.fi

Panuma Harri-Pekka, Sairaanhoitaja, harri-pekka.panuma@ppshp.fi​