Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka


Yleissairaalapsykiatrian yksikkö

Yleissairaalapsykiatrian yksikön poliklinikka

Poliklinikka toimii psykiatrisena konsultaatioyksikkönä OYS:n muille yksiköille. Yhteistyö toteutetaan somaattisilla osastoilla konsultaatioina ja polikliinisina ajanvarauskonsultaatioina, potilaskohtaisina neuvotteluina ja moniammatillisina työryhmäneuvotteluina. Potilaan tilanteen selvittelemiseksi käynnistetään tarvittaessa polikliininen tutkimusjakso, jonka perusteella annetaan lausunto konsultoivaan yksikköön. Näissä yhteyksissä pyritään lisäämään somaattiseen sairauteen liittyvien psyykkisten reaktioiden tuntemusta ja siten edesauttamaan potilaan kokonaishoitoa. Poliklinikalla hoidetaan OYS:ssa hoidossa olevia potilaita.

 

Osasto 73

Yleissairaalapsykiatrinen yksikkö 73 toimii viikko-osastona (avoinna ma-pe). Osastolla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on ruumiillisia sairauksia tai ruumillisia oireita ja niihin liittyviä mielenterveyden ongelmia.

Yksilöllisen tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään moniammatillisia työkyvynarviointeja, diagnostisia selvittelyjä ja arvioidaan ja selvitellään kuntoutusmahdollisuuksia. Hoito koostuu yksilöhoidosta, erilaisista ryhmäterapioista, lääkehoidosta sekä perhetyöstä.

Osastomiljöön yhteisöllisyyden vaikutus sekä vertaistuki on todettu merkittäviksi potilaiden tukemisessa ja toipumisessa. Monialainen yhteistyö muiden erikoissairaanhoidon yksiköiden ja perusterveydenhuollon kanssa kuuluu yksikön toimintaan.

Yhteystiedot

Poliklinikka

Puhelin: 08 315 4509

Käyntiosoite:
Oulun yliopistollinen sairaala
Kajaanintie 50
90220 OULU

Sisäänkäynti N,  N1 2- kerros

Postiosoite:

Psykiatrian tulosalue
Yleissairaalapsykiatrian yksikkö
PL 26
90029 OYS  

Osasto 73

Puhelin: 08 315 4050

Käyntiosoite:
Oulun yliopistollinen sairaala
Kajaanintie 50
90220 OULU

Sisäänkäynti S,  S4 3- kerros

Postiosoite:
Psykiatrian tulosyksikkö
Yleissairaalapsykiatrinen yksikkö 73
PL 26
90029 OYS