Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Kansallinen lääkeneuvottelukunta


Kansallinen lääkeneuvottelukunta

​​​​​​​​​Suomessa on otettu vuonna 2021 käyttöön uusien kalliiden sairaalalääkkeiden arviointi-, suositus- ja hankintaprosessi. Prosessin tavoitteena on 

  • parantaa potilaiden yhdenvertaisuutta
  • edistää uusien lääkeinnovaatioiden pääsyä suomalaisten käyttöön sekä
  • hallita lääkemenojen hallitsematonta kasvua..

Kansallinen lääkeneuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan jäseniä ovat yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit. ​​


Uusien sairaalalääkkeiden hankin​tamenettely

  1. Uuden sairaalalääkkeen (lääkemolekyylin) tullessa markkinoille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tekee lääkkeestä arvioinnin, jota seuraa Palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositus lääkkeen käyttöönotosta.
  2. Kansallinen lääkeneuvottelukunta käsittelee sopimusneuvottelun tuloksen ja joko puoltaa ehdotetun sopimuksen hyväksymistä tai esittää sen hylkäämistä.
M​itä tapahtuu, jos P​alkon suositus edellyttää hinnanalennusta?​​​

Jos Palkon suositus edellyttää hinnanalennusta (ns. ehdollinen suositus), aloitta​​a HUS Apteekki sopimusneuvottelut lääkkeen markkinoijan kanssa kaikkien Suomen lääkehankintarenkaiden puolesta.
​​


​​

 Summary Links