Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digi-HTA-Orla

Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Digi-HTA-Orla

​Tietoa tuotteest​​a

​Orla INR-etämittaus tukee varfariinihoitoa omamittauksen tai omahoidon avulla. Tuote sisältää potilaille tarkoitetun mobiilisovelluksen ja ammattilaisille tarkoitetun verkkopohjaisen palvelun. Potilas toteuttaa INR-mittauksen Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaitteen avulla, joka on kytketty Bluetooth-yhteydellä Orla Etämittaus -mobiilisovellukseen.

Potilaan mobiilisovellus sisältää sähköisen varfariinikortin ja se pyrkii muistuttamaan suoritettavista mittauksista sekä ilmoittamaan ammattilaisen tekemistä muutoksista varfariiniannokseen. Potilaan mittausdata on ammattilaisten nähtävillä ja käytettävissä pilvipalvelun kautta.

Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote ei ole lääkinnällinen laite, joten sitä ei tule käyttää lääkinnällisille laitteille määritellyissä käyttötarkoituksissa.

Suo​situs

Suosituksen julkaisupäivä 19.1.2022


TUOTTEEN KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN

Orla INR-etämittaus soveltuu käytettäväksi varfariinihoitoa saavien potilaiden omamittaukseen tai omahoitoon. Potilasvalintaan ja potilasohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suositus perustuu yrityksen antamaan tietoon.

Arviointi ja suositus: Orla INR-etämittaus.pdf