Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Evondos-lääkeannostelupalvelu

Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Evondos-lääkeannostelupalvelu

​​​​​​​Tuotteen nimi ja käyttötarkoitus​

Evondos Palvelu sisältää Evondos E300 -lääkeannostelurobotin ja Evondos-etähoitojärjestelmän.

Palvelun käytön tavoitteena on parantaa lääkehoidon toteuttamista kotihoidossa. Evondos E300 ‑lääkeannostelurobotti antaa annosjakelupussin asiakkaalle siihen merkittyyn aikaan. Evondos-etähoitojärjestelmän avulla kotihoito voi seurata reaaliaikaisesti asiakkaan lääkehoidon toteutumista. Kotihoito saa ilmoituksen, jos lääke jää ottamatta. Etähoitojärjestelmän kautta voi lähettää asiakkaalle lyhyitä viestejä.

Laitteella on CE-merkki, ja se on luokan I lääkinnällinen laite.

Yrityksellä ei ole sertifioitua laatujärjestelmää. Yrityksellä on laatujärjestelmä, jossa on kuvattu MDD:n  (luokka I) mukaiset vaaditut prosessit, mm. tuotteen jäljitettävyys ja vaaratilannekäsittely. Evondos tulee sertifioimaan ISO 13485 -laatujärjestelmän osana MDR-vaatimustenmukaisuus prosessia.

Suositus

​Suosituspäivämäärä 21.11.2019

Vaaleanvihreä
Tuotteen käyttöönotossa on huomioitava asia

​​​Evondos Palvelu (Evondos E300 -lääkeannostelurobotti ja Evondos-etähoitojärjestelmä yhdessä) voi parantaa lääkehoidon noudattamista ja tuoda joustavuutta kotihoitopalvelun järjestämiseen. Laite ja siihen liittyvä etähoitojärjestelmä eivät välttämättä sovellu kaikille kotihoidon asiakkaille. 

Tutkimusnäyttö laitteen vaikutuksesta on vielä niukkaa. 

Arviointi ja suositus: Evondos-lääkeannostelupalvelu​