Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Hankintayhteistyö

​​​​​Geenihoito aloittaa pohjoismaisen uusien lääkkeiden hankintayhteistyön

Zynteglo on ensimmäinen lääke, jonka hankinnasta Pohjoismaat neuvottelevat yhdessä. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joilla varmistetaan lääkkeen nopea ja yhdenvertainen saatavuus sekä kohtuullinen hintataso.

Zynteglo-geenihoitoa käytetään β-talassemian hoitoon yli 12-vuotiailla potilailla, joilla ei ole β0/β0-genotyyppiä. Tauti johtuu hemoglobiinin puutteesta ja sen hoitaminen vaatii verensiirtoja. Lääkkeestä on tehty terveystaloudellinen arviointi yhteispohjoismaisessa FINOSE-hankkeessa, jossa Suomea edustaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi ovat kutsuneet Zyntegloa markkinoivan lääkeyhtiön Bluebird Bio:n yhteisiin neuvotteluihin. Zynteglosta tulee siten ensimmäinen uusi lääke, jota käsitellään pohjoismaisissa sopimusneuvotteluissa. Tavoitteena on saada sovituksi yhteiset hankinnan ehdot kaikille Pohjoismaille, minkä jälkeen jokainen maa tekee päätöksen lääkkeen mahdollisesta käytöstä terveydenhuoltojärjestelmässään oman lainsäädäntönsä ja päätöksentekojärjestelmänsä mukaisesti.

Neuvottelujen tavoitteena on varmistaa tasavertainen ja oikea-aikainen synkronoitu käyttö Pohjoismaissa. Lisäksi on saavutettava hyväksyttävät kustannukset.

Terveydenhuollon palveluvalikomaneuvosto (Palko) käsittelee asian oman käsittelyprosessinsa mukaisesti ja laatii suosituksen kuulumisesta Suomen palveluvalikoimaan pohjoismaisten neuvottelujen tuloksen ja FINOSE-hankkeen arvioinnin perusteella. Tämän hetken tiedon mukaan Palkon suositus voisi valmistua loppuvuodesta 2020.

Lisätietoja: Miia Turpeinen, puh. 040 1522 655, miia.turpeinen@ppshp.fi