Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Karita-hanke

Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Karita-hanke

​​FinCCHTA tukee kotona asumista helpottavien teknologioiden hallittua käyttöönottoa​ 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI) edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelman rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja ohjelman toteuttajia tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). KATI-ohjelma toteuttaa juuri päätymässä olevan STM:n Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka-ohjelman (Hyteairo) kotona asumisen toimenpiteitä ja se on myös osa kansallista Ikäohjelmaa

KATI-ohjelmaa toteuttaa kuusi eri hanketta ja yksi näistä on Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla -hanke (KARITA). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE toimii hankkeen hallinnoijana ja muut yhteistyökumppanit ovat Oulun kaupunki, LAB-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA). KARITA-hanke toteutetaan 1.1.2021-31.12.2022.

​FinCCHTA tuottaa näyttöön perustuvia Digi-HTA-arviointeja, jotka tukevat kotona asumista helpottavien teknologioiden pilotointia ja käyttöönottoa. Digi-HTA kehitettiin osana STM:n Hyteairo-ohjelmaa. Tavoitteena oli kehittää arviointimenetelmä, joka tukee kaikkien uusien terveydenhuollon ja hyvinvoinnin digitaalisten tuotteiden HTA-arviointia Suomessa. Digi-HTA-arviointityö on ollut osana FinCCHTA:n päivittäistä toimintaa vuoden 2019 lopusta lähtien.

Digi-HTA-arviointi antaa yleiskuvan teknologiasta

Väestön ikääntyminen ja hoitohenkilökunnan kasvava tarve asettavat suuria haasteita sille, kuinka palvelut järjestetään tulevaisuudessa laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Digitaaliset teknologiat tarjoavat hyvän mahdollisuuden terveydenhuollon ja sen toimintatapojen kehittämiseen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tarjota erilaisia palveluita etänä tai reagoida kotona tapahtuviin poikkeustilanteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Uusien teknologioiden käyttöönottojen tulisi kuitenkin tapahtua samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin terveydenhuollon menetelmien: niiden tulisi olla vaikuttavia, turvallisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Digitaalisissa tuotteissa korostuu edellä mainittujen lisäksi tuotteiden käytettävyys ja saavutettavuus, koska esimerkiksi perussairaudet tai toimintakyvyn aleneminen voivat vaikeuttaa digitaalisten tuotteiden käyttöä. Myös tietoturva ja -suoja tulee turvata kaikissa tilanteissa, jotta arkaluonteiset tiedot eivät päädy vääriin käsiin ja aiheuta sitä kautta suurta haittaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen.

FinCCHTA on tähän mennessä toteuttanut Digi-HTA-arvioinnin kolmesta kotona asumista tukevasta digitaalisesta teknologiasta. Tuotteet ovat olleet 1) lääkeannostelupalvelu, 2) digitaalinen alustaratkaisu ikäihmisen hyvinvoinnin seuraamiseen sekä 3) digitaalinen palvelualusta, joka tarjoaa etädigipalveluita ja sosiaalisia kontakteja edistäviä ratkaisuja. 

FinCCHTA on saanut paljon yhteydenottoja yrityksiltä, jotka tarjoavat kotona asumista tukevia teknologioita. Osa yrityksistä on ilmoittautunut mukaan Digi-HTA-arviointiprosessiin. Otamme mielellämme myös uusia yrityksiä mukaan Digi-HTA-arviointeihin, jotta voimme osaltamme edistää KATI-ohjelman toimenpiteitä.  

Vuoden 2021 aikana yhteistyö KARITA-hankkeen yhteistyökumppaneiden välillä on ollut tiivistä ja toisten työtä tukevaa, joten on ilo jatkaa tätä työtä myös vuonna 2022. ​