POHJOIS-SUOMEN BIOPANKKI

 

Pohjois-Suomen biopankki Borealis

 
Suomessa ja erityisesti Pohjois-Suomessa on ainutlaatuisen yhtenäinen väestöpohja maantieteellisen eristäytyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen vuoksi. Tämä mahdollistaa laadukkaiden kliinisten tutkimusten tekemisen, joiden tavoitteena on näiden laajojen potilasaineistojen avulla ymmärtää sairauksien syitä ja kehittää niille tehokkaampaa hoitoa. Pohjois-Suomeen biopankki Borealiksen ovat perustaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet.

Jokaisella on mahdollisuus osallistua uusien hoitomenetelmien kehittämiseen antamalla biopankkisuostumus. Suostumuksen voi antaa tulostamalla ja allekirjoittamalla oheinen Biopankin suostumusasiakirja ja palauttamalla se lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Biopankkiin voi ottaa yhteyttä myös soittamalla tai sähköpostitse, jolloin lomake voidaan postittaa palautuskuoren kera täytettäväksi.
 

 • Mikä on biopankki?

  Potilaiden hoito ja diagnostiikka kehittyvät vain pitkäjänteisen perus- ja kliinisen tutkimuksen kautta. Tätä kehitystyötä varten biopankki kerää ja säilyttää järjestelmällisesti kudos- ja verinäytteitä pohjoissuomalaisilta potilailta ja niihin liitetään tutkimuksen tekemisen kannalta olennaisia tietoja sairauskertomuksista ja potilasrekistereistä yksityisyyden suojaa kunnioittavalla tavalla. Lisätietoja biopankkitoiminnasta löytyy sivuilta www.biopankki.fi ja www.oulu.fi/yliopisto/biobank-Borealis
  More information in English
 • Biopankin hyödyt?

  Biopankki mahdollistaa tutkijoiden käyttöön laadukkaasti kerättyjä ja säilytettyjä laajoja näytemateriaaleja, jotka ovat linkittyneet kliinisiin tietoihin. Yhtenäistettyjen tutkimuskäytäntöjen ja -yhteistyön sekä uusien tiedon louhinta- ja analysointityökalujen myötä biopankki lisää mahdollisuuksia kehittää uusia ja entistä yksilöllisempiä menetelmiä diagnostiikkaan ja hoitoon sekä parantaa sairauksien ennustetta ja sairaanhoidon kustannustehokkuutta.
 • Eettiset näkökohdat

  Suostumuksen antaneilta kerätään näytteitä hoidettaessa potilaita normaalin hoitokäytännön mukaan ja näytteet otetaan diagnostiikkaan tai hoitoon liittyvien näytteenottojen yhteydessä diagnostiikkaa ja hoitoja vaarantamatta. Tutkijoiden ja lääkekehitystyötä tekevien tahojen on mahdollista hyödyntää biopankkiin kerättyjä näytteitä ja kliinisiä tietoja tutkimusprojekteihin, jotka biopankin tieteellinen toimikunta hyväksyy. Potilaiden tunnistetiedot ovat koodattuna salatussa muodossa ja tutkijoilta edellytetään vahvaa tunnistautumista, jotta anonymiteettiä ei rikota.  
 • Yhteyshenkilöt

Saila Kauppila, dosentti, erikoislääkäri, biopankin johtaja, 
puh. 08 315 2090

Pia Nyberg, FT, projektipäällikkö, puh. 0400 461 349

Finnish Maternity Cohort (FMC) -aineisto: 
Heljä-Marja Surcel, dosentti, erityisasiantuntija, puh. 029 524 6232

sähköposti: biopankkiborealis(at)ppshp.fi