Hyvinvoinnin teemaverkostot

Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti asiantuntijoita, organisaatioita ja yhteisöjä, joilla on hyvinvointiin liittyvää osaamista, voimavaroja ja toimintaa. Hyvinvoinnin teemaverkostojen avulla kytkemme näiden toimintaa toisiinsa. Tavoitteena on tukea hyvinvointityötä ja hyvinvointiyhteistyötä strategiselta tasolta käytännön tasolle saakka.


Hyvinvoinnin teemaverkostot kokoavat tietyn aihepiirin parissa toimivia asiantuntijoita, organisaatioita ja verkostoja kehittämään asioita yhdessä. Teemaverkoston tehtävänä omaan aihepiiriinsä liittyen on mm.

 • tiedon kokoaminen, analysointi ja hyödyntäminen
 • hyvien käytäntöjen tunnistaminen, levittäminen ja kehittäminen
 • kuntien hyvinvointijohtamisen ja POPhyten tukeminen.

Lisäksi teemaverkostot tekevät yhteistyötä keskenään.


Tällä hetkellä POPhyte-yhteistyöhön kuuluu viisi teemaverkostoa:

 1. Osallisuusverkosto
 2. Kulttuurihyvinvointiverkosto
 3. Elintapaverkosto
 4. Mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn verkosto
 5. Digitukiverkosto (digihyvinvointi)


Teemaverkostojen avulla jaamme toimintaa niille tahoille, jolla on parhaat edellytykset toimia kyseisen teeman parissa menestyksekkäästi. Näin saamme parhaat kyvyt käyttöön pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutustu teemaverkostojen tekemiin tukipaketteihin


Tule mukaan teemaverkostojen toimintaan - ole yhteydessä verkostojen vetäjiin!

 Yhteystiedot

Osallisuusverkosto:

 • Ritva Sauvola, DIAK, 040 5088 933, ritva.sauvola(a)diak.fi
 • Varpu Wiens, DIAK, 050 5053 622, varpu.wiens(a)diak.fi

Kulttuurihyvinvointiverkosto:

Elintapaverkosto:

 • Leea Järvi, PPSHP,040 757 6711, leea.jarvi(a)ppshp.fi
 • Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, 050 308 7711, ilkka.kurttila(a)popli.fi
 • Lisätietoa sairaanhoitopiirin sivulla

Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaverkosto:

 • Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 08 295 017 559, raija.fors(a)avi.fi

Digitukiverkosto:

 • Maria Puotiniemi ja Veera Melander, Pohjois-Pohjanmaan liitto: Maria 040 685 4049, Veera 040 685 4047,  etunimi.sukunimi(a)pohjois-pohjanmaa.fi
 • Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivulla