Etusivu > Ammattilaisille > Perusterveydenhuolto > Elintavat ja terveyskäyttäytyminen


Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

​Terveillä elintavoilla on iso vaikutus väestön hyvinvointiin ja terveyteen mm. sairauksien ennaltaehkäisyssä, niiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Elintapoihin vaikuttaminen ja muuttaminen ei useinkaan ole helppoa. Terveiden elintapojen omaksumisessa tarvitaan monen osasen saumatonta yhteen sovittamista ja ammattilaiselta vaaditaan syvää ymmärrystä asiakkaiden elintapakäyttäytymisestä ja -tapojen muutoksesta.

Ammattilaiselta tuloksellinen elintapaohjaus edellyttää määrätietoista otetta, taitoa ohjata ja monialaista yhteistyötä. Ammattilaisen työn kulmakiviä ovat puheeksi ottaminen, asiakaslähtöinen suunnitelma, muutoksen seuranta ja tuki, järjestelmällinen kirjaaminen asiakastietojärjestelmiin sekä moniammatillinen tiimityö. Lisäksi tarvitaan vaikuttavia ja laadukkaita menetelmiä ja työtapoja – hyviä käytäntöjä. Yksilöneuvonnan rinnalla on hyvä hyödyntää myös ryhmäneuvonnan mahdollisuuksia. Ryhmässä säästyy ammattilaisten resursseja ja parhaimmillaan ryhmä saa toisistaan vertaistukea oman elintapamuutoskynnyksensä ylittämiseen.

Elintapojen puheeksiotto, muutoksessa tukeminen ja motivoiva ohjaus

Pysyvä elintapamuutos vaatii asiakkaan / potilaan tahtotilan ja motivaation lisäksi riittävät taidot ja muutosta tukevan ympäristön. Pääset tutustumaan näihin tekijöihin seuraavan artikkelin avulla.

Artikkeli: Miten auttaa potilaita omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja? Pilvikki Absetz ja Nelli Hankonen, Duodecim 2017; 133(10).  

Elintapaohjauksen tavoitteena on saada aikaan myönteinen ja pysyvä muutos asiakkaan käyttäytymiseen. Ensimmäinen askel on tunnistaa riskitekijät ja ottaa elintavat puheeksi.  Elintapojen muutos tapahtuu vaiheittain ja vaatii asiakkaalta / potilaalta sitoutumista. Motivoivalla ohjauksella tuetaan oikea-aikaisesti asiakasta / potilasta etenemään muutosprosessissa eteenpäin.

Tietoa elintapaohjaustyön tueksi:

Esimerkkejä elintapaohjausta tukevista Käypä Hoito -suosituksista: 

Tietoa ja työvälineitä elintapaohjaustyön tueksi

Terveyskyla.fi -palvelun virtuaalitaloista löydät monipuolisesti ja kattavasti tietoa elintavoista ja elintapahoidosta eri elämäntilanteissa ja oireissa. 
OTA-ohjauskartta-aineisto (Suomen Sydänliitto ry) tarjoaa monipuolisen aineiston motivoivaan elintapaohjaukseen. 
UKK-instituutti ja KKI-ohjelma tarjoavat monipuolisesti tietoa, työvälineitä ja oppaita terveysliikunnasta. 
Mars matkalle, terveyttä työpaikoille! Työterveyslaitoksen Promo@Work-hankkeessa laaditut terveyden edistämisen suositukset työpaikoille.
Nyt laitetaan nuppi ja kroppa kuntoon! Työterveyslaitoksen oppaasta saat inspiraatiota ja vinkkejä, miten parannat vireyttäsi ja jaksat sekä töissä että vapaa-ajalla paremmin.

Liikunta, ravitsemus ja uni –teemasivut on päivitetty ja sivuilta löydät lisää linkkejä tiedon lähteille ja työvälineisiin.

 Content Editor


Elintapayhdyhenkilöiden tapaaminen 23.4.2020, esitykset:

Liikuntaneuvonnan kehittäminen 2020-2025
Ilkka Kurttila

Elintapamuutos ja miten se tehdään?
Eeva-Leena Ylimäki

Teemaverkosto hyvinvointiyhteistyön tueksi