Tutkimukset

Varatkaa isotooppitutkimuksiin tullessanne riittävästi aikaa, sillä tutkimukset voivat viedä esivalmisteluineen useita tunteja.

Tutkimusten mahdolliset esitutkimukset sekä -valmistelut tehdään poliklinikalla, josta teidät ohjataan isotooppiyksikköön varsinaiseen tutkimukseen.

 

Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus GFR on Cr-51-EDTA -merkkiaineella tehtävä isotooppitutkimus, jolla mitataan munuaiskerästen suodatusnopeutta. Tutkimuksessa lapsen laskimoon ruiskutetaan kanyylin kautta isotooppimerkkiaine, joka suodattuu pelkästään munuaiskerästen kautta. Merkkiaineen poistumista seurataan ottamalla verinäyte 90, 150, 210 ja tarvittaessa 270 minuutin kuluttua merkkiaineen ruiskutuksesta.

Munuaistoiminnan gammakuvaus on tutkimus, jolla saadaan tietoa munuaisten toiminnasta sekä mahdollisesta virtsatietukoksesta. Tutkimusaineena käytetään Tc-99m-MAG3:a, joka erittyy pääasiassa kokoojaputkien (tubulusten) kautta. Tarvittaessa käytetään furosemidi -tehostusta. Tutkimusta edeltävän tunnin aikana lapsi juo pari lasillista vettä tai mehua. Rakko on hyvä olla mahdollisimman tyhjä juuri ennen kuvaukseen siirtymistä. Lapsi asetellaan kuvauspöydälle selinmakuulle ja laskimoon ruiskutetaan kanyylin kautta isotooppimerkkiainetta, minkä jälkeen aloitetaan kuvaus. Kuvaus on kivuton ja se kestää 30 minuuttia. Kuvauksen ajan lapsen pitäisi olla liikkumatta. Saattaja saa olla mukana kuvauksen ajan.

Munuaisparenkyymin gammakuvaus on munuaisen kuorikerroksen tutkimus, jonka avulla saadaan tietoa munuaisten koosta, toiminnasta sekä mahdollisista munuaisarvista. Tutkimusaineena käytetään Tc-99m-DMSA -merkkiainetta. Tutkimusaine ruiskutetaan lapsen verenkiertoon laskimokanyylin kautta. Tämän jälkeen odotellaan 3 tuntia ennen varsinaista kuvausta, joka tehdään isotooppiyksikössä. Kuvaus kestää noin 15 minuuttia. Kuvauksen ajan lapsen pitäisi olla liikkumatta. Saattaja saa olla mukana kuvauksen ajan.