Valmistautuminen poliklinikalle tuloon

Varatkaa runsaasti aikaa poliklinikkakäynnille.

 

Kaikki maksa- ja munuaisverinäytteet otetaan paastonäytteinä. Näytteet otetaan joko OYS:n lasten laboratoriossa tai ne voidaan ottaa OYS:n laboratoriolähetteellä omassa ​​terveyskeskuksessa ennen poliklinikalle tuloa.


Mikäli lapsestanne on määrätty hyljintälääkitykseen liittyviä lääkeainepitoisuutta mittaavia näytteitä (B-CyA, B-Tacro, P-Mypa), aamulääke otetaan vasta laboratoriokokeiden ottamisen jälkeen. Kokeella halutaan selvittää, mikä on lääkeaineen pitoisuus matalimmillaan veressä. 

 Hyödyllistä tietoa

​Tietoa munuais- ja maksaliiton toiminnasta sekä lasten munuais- ja maksasairauksista:
Munuais- ja Maksaliitto