Tietosuoja

Tällä sivulla kerromme, miten FinCCHTA käsittelee henkilötietojasi.  FinCCHTAn keräämien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), joka noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetus​ta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja kansallista lainsäädäntöä. 

Yhteyshenkilö: Miia Turpeinen

 FinCCHTAn keräämät henkilötiedot

FinCCHTA ylläpitää sähköistä henkilötietorekisteriä, johon tallennamme pääsääntöisesti nimen ja sähköpostiosoitteen sekä työpaikan, mikäli se on saatavissa.  Saamme tietosi suoraan sinulta esimerkiksi silloin, kun 

  • ilmoittaudut tai osallistut FinCCHTAn järjestämiin tapahtumiin tai koulutukseen  
  • otat yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse suoraan FinCCHTAan
  • toimit luennoitsijana tai asiantuntijana FinCCHTAn järjestämässä tilaisuudessa (myös rooli/asiantuntijuus) 
  • osallistut FinCCHTAn koordinoiman arviointiryhmän toimintaan (myös rooli/asiantuntijuus)

Tämän lisäksi voimme saada tietosi sidosryhmiemme ja muiden yhteistyöverkostojemme kautta sekä kerätä niitä julkisesti saatavilla olevista lähteistä (esimerkiksi sairaalan verkkosivuilta).

Tietojen käyttötarkoitus, säilytys ja luovutus 

Käytämme tietojasi ainoastaan ammatilliseen yhteydenpitoon ja FinCCHTAn toiminnasta tiedottamiseen.  Säilytämme tietoja toistaiseksi ja päivitämme niitä säännöllisesti. 

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille emmekä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada kirjallisena kooste henkilötiedoistasi sekä pyytää niiden oikaisemista, täydentämistä tai poistamista. Oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen fincchta(at)ppshp.fi

 Ehdota aihetta -palvelussa kertyneet tiedot

​Ehdota aihetta –palvelun avulla FinCCHTA, Lääkealan arviointikeskus Fimea, Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus, Palveluvalikoimaneuvosto Palko sekä Suomalainen lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito) keräävät aiheita hoitosuosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi. Palvelu on totetutettu webropol-kyselynä, johon vain FinCCHTAn työntekijöillä on käyttöoikeus.

Tietojen käyttötarkoitus, säilytys ja luovutus

Aihe-ehdotusta tehdessäsi sinun on annettava yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen taustaorganisaatio), jotta arvioinnin tai suosituksen tekijä voi esittää sinulle ehdotusta tarkentavia kysymyksiä sekä tiedottaa käsittelyn etenemisestä. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin (esimerkiksi markkinointiin).

Henkilötiedot säilytetään webropol-palvelimella, kunnes aihe-ehdotus on loppuun käsitelty.

Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada kirjallisena kooste henkilötiedoistasi sekä pyytää niiden oikaisemista tai täydentämistä. Voit pyytää tietojen poistamista, mikäli niiden säilyttäminen ei ole ehdotuksen käsittelyn kannalta välttämätöntä.  Oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen fincchta(at)ppshp.fi.