Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digi-HTA Suvanto Care

Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Digi-HTA Suvanto Care

​Tuotteen nimi ja tarkoitus​​​

Suvanto Care -turvapalvelu on digitaalinen alustaratkaisu, jonka avulla tuotetaan reaaliaikaista tietoa ja automaattisia hälytyksiä hoitajille ja läheisille kotona asuvan ikäihmisen hyvinvoinnista. 

Palvelu tarjoaa myös viestintäkanavan läheisten ja ammattilaisten välille. Ammattilainen voi tarkastella reaaliaikaista tietoa verkkoselaimen tai palveluun kuuluvan sovelluksen kautta. Läheinen voi tarkastella tietoja palveluun liittyvän mobiilisovelluksen avulla.

Alustaratkaisuun voidaan liittää paikantava turvapuhelin, videoneuvotteluyhteys ja lääkemuistuttaja sekä erilaisia antureita ja etämittauslaitteita. 
Palvelua voidaan laajentaa skaalautuvasti erilaisilla sensoreilla ja esimerkiksi älylukolla. Palveluun liitettävät erillislaitteet ovat CE-merkittyjä. 

Tämä arviointi kohdistuu pelkästään Suvanto Care -palvelun alustaratkaisuun. Erillislaitteet eivät ole mukana tässä arvioinnissa. 

Palvelua tarjotaan Suvanto Care -palveluna ja Elisa Digihoiva -palveluna, ja sen toteutuksesta vastaa Suvanto Care Oy. ​


Suositus​

Suosituspäivämäärä 18.5.2021

Keltainen valo. 

Tuotteen käyttöönotossa on huomioitavia asioita.

Suvanto Care ‑turvapalvelu sopii kotona asuvan asiakkaan voinnin seurantaan  ja turvallisuuden varmistamiseen. Se mahdollistaa yksilöllisen laitekokonaisuuden rakentamisen ja etäpalvelujen käytön. Palvelu soveltuu palvelutarpeen arviointiin ja kotihoidon palvelu-kokonaisuuden kehittämiseen.

Tutkimuksellinen näyttö tuotteen vaikuttavuudesta asiakkaan vointiin on vielä niukkaa. Tutkimuksellinen näyttö palvelun tuottamasta  taloudellisesta hyödystä on riittävää.


Arviointi ja suositus: Suvanto Care -turvapalvelu

​​