Erikoislääkärikoulutus

​Erikoistumiskoulutus

OYS:n tärkeänä yhteistyökumppanina toimii Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, jossa voi suorittaa lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen perustutkinnon sekä terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärin lisäkoulutuksen.

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa (L 312/2011, A 377/2011). Koulutuksen pituus on Suomessa LL-tutkinnon suorittaneilla lääkäreillä kaksi vuotta ja muualla lääkäritutkinnon suorittaneilla kolme vuotta. Koulutus voidaan soveltuvin osin hyväksyä osaksi erikoislääkärin koulutusta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin.

Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopistossa on opetus- ja kulttuuriministeriön ministeriön hyväksymät 47 erikoislääkärin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa tutkintoon johtavaa koulutusta ja viisi erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta, johon voi hakeutua lääkäriksi ja hammaslääkäriksi valmistumisen ja laillistamisen jälkeen. Erikoishammaslääkärin tutkintoa hakeutuvalta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden työskentely päätoimisessa hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Koulutukseen kuuluu käytännön palvelun lisäksi teoreettista koulutusta, toimipaikkakoulutusta, valtakunnallinen kuulustelu ja arviointi. Koulutus on ohjattua ja suunniteltua. Koulutus tapahtuu sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä ja yliopistoissa.

Erikoislääkärillä on lisäksi mahdollisuus suorittaa erikoislääkärin tutkinnon jälkeen erikoislääkärin lisäkoulutus. Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tavoitteista lähtevä erityisosaaminen. Koulutuksen pituus on kaksi vuotta. Koulutukseen sisältyy käytännön palvelua, teoreettista koulutusta, toimipaikkakoulutusta ja valtakunnallinen kuulustelu. Erikoislääkärin lisäkoulutus ei johda ammatinharjoittamisoikeuksiin.

Tieteellisenä jatkokoulutuksena voi suorittaa filosofian tohtorin, lääketieteen tohtorin ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon sekä terveystieteiden lisensiaatin ja terveystieteiden tohtorin tutkinnon. Lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla on tietoa mm. jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkintovaatimuksista ja opetustarjonnasta. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat sisältävät keskeiset määräykset sekä koulutusohjelmien opetussuunnitelmat. Lisätietoja koulutuksesta saa koulutusohjelmien vastuuhenkilöiltä, kouluttajilta, ohjaajilta sekä koulutuspäälliköltä.

 

Hanna Pesonen
Koulutuspäällikkö, ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus
Oulun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
sähköposti: hanna-mari.pesonen(at)oulu.fi, puh. 0294 48 5106