Liikunta

Liikunta on tärkeä tekijä terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Terveysliikunnan edistämisessä pyritään viime kädessä vaikuttamaan yksilöiden käyttäytymiseen, niin että he liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi.

Terveysliikunnan edistäminen on monitasoista ja monimuotoista, koska ihmisen käyttäytymiseen ja sen muutokseen vaikuttavat monet tekijät. Lähiyhteisöt, esimerkiksi perhe ja ystävät, vaikuttavat arjen tilanteisiin ja mahdollisuuksiin. Työpaikka ja erilaiset paikallisyhteisöt muovaavat toiminnan puitteita. Yhteiskunnallinen päätöksenteko vaikuttaa ympäristöihin, jotka voivat joko tukea tai haitata terveyttä ja liikkumista.

Lähde: Terveysliikunnan edistäminen/UKK-instituutti