Liikunta

​​​​​​​​​​​​Liikunta on tärkeä tekijä terveyden edistämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia sekä ylläpitää ja parantaa toimintakykyä. Terveysliikunnan avulla pidät yllä terveyttä ja kuntoliikunnan avulla kohotat lisäksi kuntoa eri tavoin. Kokeile itseäsi kiinnostavia tapoja liikkua. Liikunta ei vaadi aina eritystä suorittamista, vaan pienet teot ovat ensimmäinen askel. Tärkeintä on liike! Näin liikkumisesta ja liikunnasta on helpompi tehdä tapa.

Tietoa terveysliikunnasta (UKK-instituutti)

Liikkumisen suositukset​ (UKK-instituutti)

Liikunta on lääkettä (Liikuntasuositus, Käypähoito-suositus potilasversio) 

Liikuntaohjeita (Ilkka Vuori ja Riku Aalto)

Mistä lähden liikkeelle muuttaessani liikuntatottumuksia (Suomen Sydänliitto)

 ​

Paikallaanolo eli liikkumattomuus aiheuttaa merkittäviä terveysvaaroja. Paikallaanoloksi määritellään valveillaoloaikana tapahtuva istuminen ja lepäily. Tauota pitkiä paikallaanolojaksoja! Lue lisää Liikkumattomuus (UKK-instituutti)

Suositukset istumisen vähentämiseen (UKK-instituutti) 

Askeleita arkeen -kalenterit (Mielenterveyden keskusliitto)

Liikkumisen viikko-ohjelma ja seuranta -kortti (UKK-instituutti)

 

 Linkit