Ravitsemus

​​​​​Ravitsemus on tärkeä osa elintapasairauksien ehkäisyä ja ravitsemushoito on monien sairauksien keskeinen hoitomuoto. Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveellisten, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen. Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla. 

Testaa syömistottumuksesi (Suomen Sydänliitto)
Laske energiantarpeesi (Suomen Sydänliitto)
Testaa ravintosi rasvanlaatu (Suomen Sydänliitto)
Testaa suolankäyttösi (Suomen Sydänliitto)
Sokeritesti (Leipätiedotus)
Kuitutesti – saatko riittävästi kuituja? (Leipatiedotus)
Kasvistesti (Kotimaiset kasvikset ry)
Luustotesti (Suomen luustoliitto ry)  
Mistä lähden liikkeelle muuttaessani syömistottumuksiani (Suomen Sydänliitto)

 

Ravitsemushoito

Oulun yliopistollisessa sairaalassa lääkärit vastaavat potilaiden kokonaishoidosta, johon kuuluu myös ravitsemushoito. Hoitohenkilöstöllä on keskeinen rooli potilaan ravitsemushoidossa. He tilaavat potilaan ruokavalion sopivan annoskoon mukaisesti, kannustavat potilasta syömään, arvioivat ruokailun toteutumista, tarjoavat täydennysravintovalmisteita, huolehtivat tiedonkulusta ja osallistuvat ravitsemusohjaukseen.

Ravitsemusterapeutit kehittävät sairaalassa toteutettavaa ravitsemushoitoa ja osallistuvat potilaiden ravitsemushoidon käytännön toteutukseen sekä vastaavat osaltaan potilaiden ravitsemusohjauksesta. He toimivat henkilöstön kouluttajina ja ravitsemuksen erityisosaajina.

Ruokapalvelun tehtävänä on elintarvikkeiden hankinta, ruokalistasuunnittelu, ruoanvalmistus- ja jakelu sekä ruoan laadun seuranta ja asiakastyytyväisyyden mittaus. Moniammatillinen kliinisen ravitsemuksen työryhmä kehittää ravitsemushoidon osaamista ja toimii asiantuntijaelimenä kliinisten ravintovalmisteiden hankinnassa.

Vajaaravitsemus

Potilaan ravitsemustila vaikuttaa potilaan hoidon onnistumiseen ja kuntoutumiseen. Vajaaravitsemus hidastaa toipumista. Vajaaravitsemus tarkoittaa epätasapainoista energian, proteiinien ja suojaravintoaineiden saantia. Vajaaravitsemuksen hoito on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat hoitohenkilökunta, lääkäri, ravitsemusterapeutti ja ruokapalvelun henkilöstö.

 Linkit