Ravitsemus

Lääkärit vastaavat potilaiden kokonaishoidosta, johon kuuluu myös ravitsemushoito. Hoitohenkilöstöllä on keskeinen rooli potilaan ravitsemushoidossa. He tilaavat potilaan ruokavalion sopivan annoskoon mukaisesti, kannustavat potilasta syömään, arvioivat ruokailun toteutumista, tarjoavat täydennysravintovalmisteita, huolehtivat tiedonkulusta ja osallistuvat ravitsemusohjaukseen.

Ravitsemusterapeutit kehittävät  sairaalassa toteutettavaa ravitsemushoitoa ja osallistuvat potilaiden ravitsemushoidon käytännön toteutukseen sekä vastaavat osaltaan potilaiden ravitsemusohjauksesta. He toimivat henkilöstön kouluttajina ja ravitsemuksen erityisosaajina.

Ruokapalvelun tehtävänä on elintarvikkeiden hankinta, ruokalistasuunnittelu, ruoanvalmistus- ja jakelu sekä ruoan laadun seuranta ja asiakastyytyväisyyden mittaus. Moniammatillinen kliinisen ravitsemuksen työryhmä kehittää ravitsemushoidon osaamista ja toimii asiantuntijaelimenä kliinisten ravintovalmisteiden hankinnassa.

Vajaaravitsemus

Potilaan ravitsemustila vaikuttaa potilaan hoidon onnistumiseen ja kuntoutumiseen. Vajaaravitsemus hidastaa toipumista. Vajaaravitsemus tarkoittaa epätasapainoista energian, proteiinien ja suojaravintoaineiden saantia. Vajaaravitsemuksen hoito on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat hoitohenkilökunta, lääkäri, ravitsemusterapeutti ja ruokapalvelun henkilöstö.