Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimuspalvelut > Tilastotieteen palvelut


Tilastotieteen palvelut

​​​​​​​​​​​​​Biostatistiikan neuvontapalvelua antaa OYS:n tutkimuspalveluyksikkö. Palvelua on tarjolla aluksi vain somatiikan toimialueen tutkijoille.


Biostatistiikkapalveluja ovat

  • neuvonta tutkimuksen suunnittelussa (esim. otoskokolaskelmat, tutkimusasetelmat)
  • neuvonta tilastollisten analyysimenetelmien valinnassa ja analyysien toteutuksessa
  • avustaminen analyysien tulosten tulkinnassa
  • avustaminen raportoinnissa, julkaisussa ja refereekommentteihin vastaamisessa

Suurimman hyödyn palvelusta saa, kun biostatistikko otetaan tutkimukseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme tarjota asiantuntemuksemme kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin.


Toimintaperiaate:

Toimeksiannot asetetaan jonoon kiireellisyyden ja priorisointistatuksen mukaan, mm. artikkeleiden uusintakierrosten takarajat ohittavat muita jonossa olevia toimeksiantoja.

Mikäli toimeksiannon toteuttaneen biostatistikon panos on ollut merkittävä tieteellisen julkaisun kannalta, hänet merkitään yhdeksi julkaisun tekijöistä. (ks. International Committee of Medical Journal Editors).


Ajanvaraus:

Tutkijan tulee varata aika suulliseen tutkimusongelman läpikäyntiin hyvissä ajoin ennen avuntarvetta (esim. apurahan deadline, tutkimusvapaa). Tapaamisessa käydään läpi tutkijan avuntarve ja perehdytetään biostatistikko riittävällä laajuudella ja tarkkuudella tutkimuksen yksityiskohtiin. Tapaamisaika sovitaan biostatistikon kanssa erikseen. ​​


Biostatistikkojen yhteystiedot:

Marko Merikukka (20 %)
p. 050 449 7734, marko.merikukka(at)ppshp.fi​

Pasi Ohtonen
p. 050 579 4048, pasi.ohtonen(at)oulu.fi, huone K3 213D

Tytti Pokka
p. 050 579 4444, tytti.pokka(at)oulu.fi, huone L6 275​


​Yhteydenottolomake:

​Biostatistiikan neuvontapalvelun yhteydenottolomake​

Ohjeet ja vinkit:

- Mistä on hyvät tilastograafit tehty?

- Mistä on hyvät taulukot tehty?​

- Verkkopohjainen kaaviotyökalu SmartDraw​​