Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn tieteellisissä tutkimuksissa. Meneillään olevia tutkimuksia ei tarvitse keskeyttää, mutta asiakirjojen ja dokumenttien päivitys uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseksi tulee laittaa vireille välittömästi.

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää tekemään perusteellisen arvion henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, joka tehdään lomakkeella: Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi (osio B).

 

PPSHP päivittää ohjeistusta internet-sivuille ja lisätietoja saa tutkimuspalveluyksiköstä.

 

Lisäksi voi tutustua Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeeseen Rekisteröidyn informoimisesta ja informointivelvoitteen edellyttämät tiedot.