Etusivu > Tutkimus ja opetus > Eettinen toimikunta > Tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn tieteellisissä tutkimuksissa. Meneillään olevia tutkimuksia ei tarvitse keskeyttää, mutta asiakirjojen ja dokumenttien päivitys uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseksi tulee laittaa vireille välittömästi.

​Tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävien säädösten vuoksi tehtäviä lisäyksiä tiedote- ja suostumusasiakirjoihin ei katsota sellaisiksi olennaisiksi muutoksiksi, jotka tulisi toimittaa PPSHP:n alueellisen eettisen toimikunnan arvioitaviksi ennen asiakirjojen käyttöönottoa, jos asiakirjat on muilta osin jo käsitelty toimikunnassa. Tutkittavan tiedotemalli löytyy toimikunnan sivuilta.

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää tekemään perusteellisen arvion henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, joka tehdään lomakkeella: Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi (osio B).

 

PPSHP päivittää ohjeistusta internet-sivuille ja lisätietoja saa tutkimuspalveluyksiköstä.

 

Lisäksi voi tutustua Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeeseen Rekisteröidyn informoimisesta  ja informointivelvoitteen edellyttämät tiedot .