Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimuspalvelut > Tutkimusten monitorointi


Tutkimusten monitorointi

​Tutkimuspalvelut tarjoaa tutkijalähtöisiin kliinisiin tutkimuksiin monitorointipalvelua. Monitorointi on tutkimuksen toteutuksen, dokumentoinnin ja raportoinnin säännönmukaista laadun seurantaa, jonka tarkoituksena on turvata tutkittavien oikeudet ja turvallisuus, sekä tutkimustulosten luotettavuus ja korkea laatu. Monitorointi tapahtuu voimassaolevien viranomaismääräysten, hyvän tutkimustavan periaatteiden (ICH-GCP) sekä kansallisen toimintaohjeen mukaisesti. Se tukee tutkijaa laadukkaan kliinisen tutkimuksen suorittamisessa.

Monitoroinnista tehdään yhdessä tutkijan kanssa monitorointisuunnitelma, jossa kuvataan strategia ja menetelmät tutkimuksen monitoroinnille, sekä kustannusarvio. Päätutkijan vastuulla on järjestää tutkijalähtöisten tutkimuksen monitorointi ja tutkimusmonitoriin kannattaakin olla yhteydessä jo hyvissä ajoin tutkimusta suunniteltaessa.​


Yhteystiedot:

Tutkimuskoordinaattori, tutkimusmonitoroija Minna Lahtinen
p. 08 315 8567, 040 352 4616, minna.lahtinen (at) ppshp.fi​


​​​