Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusrahoitus > Kansainväliset tutkijavierailut


Kansainväliset tutkijavierailut

​​​​Kansainvälisten tutkijavierailujen rahoituksen hakeminen OYS:n erityisvastuualueella vuonna 2022

OYS-erva tutkimustoimikunta voi myöntää rahoitusta kansainvälisiä tutkijavierailuja varten. Rahoitusta voi hakea lyhyitä ulkomaille suuntautuvia tutkijavierailuja varten tai ulkomailta tulevien tutkijavierailujen matka- ja asumiskustannuksiin.

Rahoitus ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten
Rahoitusta voi hakea enintään kuusi (6) kuukautta kestävää ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten. Rahoituksella katetaan tutkijan palkkakustannuksia vierailun aikana. Raho​itusta ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten voivat hakea lääketieteen lisensiaatin tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet tutkijat. Hakijoilta edellytetään vakinaista virka- tai työsuhdetta VTR-kelpoiseen organisaatioon. Tutkija toimii kokopäiväisenä tutkijana vapautettuna omasta virastaan tai tehtävästään eikä virkavapautta erikseen anota. Tällöin loma-, eläke- ym. edut säilyvät. Rahoituksen saanut sopii kirjallisesti vierailun ajankohdan esimiehensä kanssa. PPSHP:ssä tutkijan palkkakustannukset vierailun aikana maksetaan tutkijan omasta yksiköstä, jonne hänelle tehdään tutkijatyösopimus ko. ajalle. Rahoitus palkkakustannuksiin maksetaan tälle yksikölle.

Kansainvälisen vierailun aikana peruspalkkaan lisätään lomaraha, mahdolliset työkokemuslisät ja mahdollinen määrävuosilisä, ei kuitenkaan henkilökohtaisia lisiä. Lääkäritutkijoiden tehtäväkohtaiset peruspalkat löytyvät alla olevasta taulukosta. Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuihin varataan 24,75 % palkkamäärärahan loppusummasta. Palkkausta varten varatun määrärahan tulee sisältää kaikki henkilöstömenot sivukuluineen.

Tutkijat                                                         ​Palkka 1.1.2022 alkaen
Professori5 855,25 €/kk
Dosentti5 296,89 €/kk
Tohtorin tutkinto/väitellyt4 652,08 €/kk
Ei-väitellyt, erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri4 419,82 €/kk
Ei-väitellyt, lisensiaatin tutkinnon suorittanut3 987,55 €/kk
Ei-väitellyt, maisterintutkinnon suorittanut2 817,55 €/kk


Rahoitusta lyhyitä ulkomaille suuntautuvia tutkijavierailuja varten haetaan liitteenä 1 olevalla hakemuslomakkeella. Liitteiksi hakijat toimittavat tutkimussuunnitelman, vapaamuotoisen tulosalueen tai vastuualueen johtajan lausunnon vierailun merkityksestä yksikön kannalta sekä hakijan ansio- ja julkaisuluettelot. Käyttämättä jäänyt rahoitus tulee palauttaa.

Rahoitus ulkomailta tulevien tutkijavierailujen matka- ja asumiskustannuksiin
Rahoitusta ulkomailta tulevan tutkijavierailun matka- ja asumiskustannuksiin voi hakea liitteenä 2 olevalla hakemuslomakkeella. Rahoituksen hakijana toimii VTR-tutkimusryhmän johtaja ja rahoitusta voidaan myöntää enintään 5 000 euroa / vierailu / tutkimusryhmä. Liitteiksi hakijat toimittavat vapaamuotoisen tulosalueen tai vastuualueen johtajan lausunnon vierailun merkityksestä yksikön kannalta sekä vierailijan ansioluettelon. Käyttämättä jäänyt rahoitus tulee palauttaa.

Hakemusten lähettäminen
Hakemukset Liitteineen lähetetään OYS-erva tutkimustoimikunnalle ensisijaisesti sähköpostitse allekirjoitettuna pdf-tiedostona ja liitteet joko pdf- tai Word-tiedostoina osoitteeseen: tutkimustoimikunta@ppshp.fi tai, jos tämä ei ole mahdollista, postitse osoitteella: Tutkimuspäällikkö Minna Mäkiniemi, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tutkimuspalveluyksikkö, PL 10, 90029 OYS.

Liitteet
Liite 1. Kansainvälisten tutkijavierailujen rahoituksen hakemuslomake
Liite 2. Ulkomaisen tutkijavierailijan matka- ja asumiskustannusten rahoituksen hakemuslomake

Ohje kansainvälisten tutkijavierailujen henkilöstöasioista PPSHP:ssä löytyy PPSHP:n  intranetistä kohdasta Tutkimus, kehitys ja opetus/Tutkimusrahoitus: Tutkimuspalveluyksikkö