Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Lastenkirurgia > OYSin huuli- ja suulakihalkion hoito > Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö


Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö

​Julkaisut

 1. Corcoran M, Karki S, Ylikontiola LP, Lithovius R, Sándor GK, Harila V. Maxillary arch dimensions in 6-year old cleft children in Northern Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(14):7432. doi:10.3390/ijerph18147432​​
 2. Corcoran M, Karki S, Harila V, Luoto A, Ylikontiola LP, Sándor GK, Anttonen V. Dental fear among young adults with cleft. International Journal of Paediatric Dentistry 2021; 00: 1-8. doi:10.1111/ipd.12782.
 3. Corcoran M, Karki S, Harila V, Kyngäs H, Luoto A, Ylikontiola LP, Sándor GK, Anttonen V. Oral health-related quality of life among children with clefts in Northern Finland. Clinical and Experimental Dental Research. 2020; 6(3): 305-310.
 4. Ylikontiola LP, Lehtonen V, Sándor GK. Piezo harvesting of bone grafts from the anterior iliac crest: A technical note. Annals of Maxillofacial Surgery 2016; 6(1): 94-96.
 5. Lehtonen V, Lithovius RH, Autio TJ, Sándor GK, Ylikontiola LP, Harila V, Pesonen P, Koskinen S, Anttonen V. Middle ear findings and the need for ventilation tubes among pediatric cleft lip and palate patients in Northern Finland. Journal of Cranio-maxillofacial Surgery 2016; 44(4): 460-464.
 6. Ylikontiola LP, Sándor GK, Harila V. Perpendicular Serial Maxillary Distraction Osteogenesis in cleft lip and palate patients. Annals of Maxillofacial Surgery. 2015; 5(2): 148-157.
 7. Lehtonen V, Sándor GK, Ylikontiola LP, Koskinen S, Pesonen P, Anttonen V. Dental anomales associated with cleft lip and palate in Northern Finland. European Journal of Pediatric Dentistry. 2015; 16(4): 327-332.
 8. Lithovius RH, Lehtonen V, Autio TJ, Harila V, Anttonen V, Sándor GK, Ylikontiola LP. The association of cleft severity and cleft palate repair techniques on hearing outcomes in children in northern Finland. Journal of Cranio-maxillofacial Surgery. 2015; 43(9): 1863-1867.
 9. Kortelainen T, Luoto A, Tolvanen M, Ylikontiola LP, Sándor GK, Lahti S. Oral-health related quality of life among cleft lip and/or palate and school children. Cleft Palate Craniofacial Journal. 2016; 53(5): e172-176.
 10. Lehtonen V, Sándor GK, Ylikontiola LP, Koskinen S, Pesonen P, Harila V, Anttonen V. Dental treatment need and dental general anesthetics among preschool-age children with cleft lip and palate in Northern Finland. European Journal of Oral Sciences. 2015; 123(4): 254-259.
 11. Harila V, Ylikontiola LP, Sándor GK. Dental arch relationships assessed by GOSLON Yardstick in children with clefts in Northern Finland. European Journal of Pediatric Dentistry. 2014; 15(4): 389-391.
 12. Lithovius RH, Ylikontiola LP, Sándor GK. Incidence of Palatal Fistula Formation following Primary Palatoplasty in Northern Finland. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2014; 118(6): 632-636.
 13. Lithovius RH, Ylikontiola LP, Sándor GK. Frequency of pharyngoplasty after primary repair of cleft lip and palate in Northern Finland. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2014; 117(4): 430-434.
 14. Lithovius RH, Ylikontiola LP, Harila V, Sándor GK. A descriptive epidemiology study of cleft lip and palate in Northern Finland. ACTA Odontologica Scandinavica 2014; 72(5): 372-375.
 15. Harila V, Ylikontiola LP, Palola R, Sándor GK. Maxillary arch dimensions in cleft infants in Northern Finland. ACTA Odontologica Scandinavica. 2013; 71(3-4): 930-936.
 16. Sándor GK, Carmichael RP, Brkovic BM. Dental implants placed into alveolar clefts reconstructed with bone grafts and tongue flaps. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 2010; 109(2): e1-e7.
 17. Carmichael RP, Sàndor GK. Use of Dental Implants in the Management of Cleft Lip and Palate. Atlas of the Oral and Maxillofacial Clinics of North America. March 2008; 16(1): 61-82.
 18. Sándor GK, Ylikontiola LP. Patient evaluation of outcomes with external rhinoplasty in unilateral cleft lip and palate patients. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2006; 35(5): 407-411.


Oppikirjoissa 

 1. Ylikontiola L, Lithovius RH, Lehtonen V, Sàndor GK. Cleft Lip and Palate. Bjørnland T, Nørholt SE, Rasmusson L, Sándor GK (Editors). Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Copenhagen, Denmark ISBN# 9788762820128. Pages 443-458.
 2. Harlia V, Heikkinen T, Vuollo V, Sàndor GK, Perttiniemi P. 3D photography in cleft patients. Bennun RD, HarFin J, Sàndor GK, Genecov D (Editors). Cleft Lip and Palate Managrment: A Comprehensive Atlas.Willey Blackwell. 2015. ISBN# 9781118607541. Pages 259-263.
 3. Bennun RD, Sàndor GK. Bilateral cleft lip and nose repair. Bennun RD, HarFin J, Sàndor GK, Genecov D (Editors). Cleft Lip and Palate Managrment: A Comprehensive Atlas. Willey Blackwell. 2015. ISBN# 9781118607541. Pages 143-160.
 4. Bennun RD, Tainijoki SP, Ylikontiola LP, Sàndor GK, Casadio V. International multicenter protocol. Bennun RD, HarFin J, Sàndor GK, Genecov D (Editors). Cleft Lip and Palate Managrment: A Comprehensive Atlas. Willey Blackwell. 2015. ISBN# 9781118607541. Pages 53-61.
 5. Sàndor GK. Tissue engineering and regenerative medicine: Evolving applications toward cleft lip and palate surgery. Bennun RD, HarFin J, Sàndor GK, Genecov D (Editors). Cleft Lip and Palate Managrment: A Comprehensive Atlas. Willey Blackwell, London, 2015. ISBN# 9781118607541. Pages 23-39.
 6. Sàndor GK, Ylikontiola LP, Serlo W, Pirttiniemi PM, Carmichael RP. Midfacial Distraction Osteogenesis. Van Sickles J.  Distraction Osteogenesis. Atlas of the Oral and Maxillofacial Surgical Clinics of North America. September 2008; 16(2): 249-272. ISBN# 1-4160-5100-7.
 7. Use of Dental Implants in the Management of Cleft Lip and Palate. Sàndor GK, Carmichael RP (Editors). Dental Implants in Children, Adolescents and Young Adults. Atlas of the Oral and Maxillofacial Clinics of North America. March 2008; 16(1): 61-82.  ISBN# 1-4160-5832-X.
 8. Sàndor GK, Leeper HA, Carmichael RP.  Risks and Benefits of Orthognathic Surgery - Speech and Velopharyngeal Function.  Precious D, Lanigan D.  Risks and Benefits of Orthognathic Surgery.  The Oral and Maxillofacial Surgical Clinics of North America 9(2):147-165, W.B. Saunders Company, Philadelphia, Pa.  May 1997. ISBN# 1042-3699

 

Väitöskirjat

Lithovius, Riitta. Aspects of Cleft Lip and Palate in Northern Finland.
2013- 2015.
Acta Universitatis Ouluensis; D 1336

http://urn.fi/urn:isbn:9789526210629

Lehtonen, Ville. Dental and Otologic Problems Associated with Cleft Lip and Palate in Northern Finland.
2014-2016.
Acta Universitatis Ouluensis; D 1375

http://urn.fi/urn:isbn:9789526212739

 

Hoitotyön opiskelijoiden opinnäytetyöt

Lönnholtz Maija, Niinikoski Laura: Halkiolasten suunhoito. Vanhempien kokemuksia 6-12- vuotiaan halkiolapsen kotona tapahtuvasta suunhoidosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012

Honkanen Tiina, Väätäjä Minna: Onko sulla happiviikset? Projektityönä laadittu opas vanhemmille lapsen huulihlakion teippihoidosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2007

 

Logopedian opiskelijoiden pro gradu -tutkielmat

Bogdanoff Päivi: Kolmevuotiaiden huuli- ja/tai suulakihalkiolasten fonologiset prosessit, Oulun yliopisto, 2005

Dementjeff Marjukka ja Lappeteläinen Ulla: Halkion vaikutus leksikaaliseen kehitykseen ja konsonanttien omaksumiseen ensisanojen kaudella, Oulun yliopisto, 2003

Holmström Jaana: Ensitieto ja logopedinen varhaiskuntoutus halkiolasten vanhempien kokemana, Oulun yliopisto, 2000