Sopeutumisvalmennus

​​​​​​​Oulun yliopistollisen sairaalan lääkinnällinen kuntoutus koordinoi ja hallinnoi kurssitoimintaa. Kursseja järjestetään eri sairaus- ja vammaryhmille perhekurssin, nuorten kurssin, ensitietopäivän ja infopäivän muodossa. Perhekurssit ovat yleensä kolmen päivän mittaisia. 

Sopeutumisvalmennuksen tarvetta tarkastellaan vuosittain myös vanhemmilta tulleen palautteen mukaan. Sopeutumisvalmennus on osallistujille maksutonta.

Toiminnan tavoitteena on parantaa perheen valmiuksia toimia elinympäristössä mahdollisimman täysipainoisesti lapsen sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista sekä tukemalla lapsen ja perheen selviytymistä sairauden kanssa.

Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä, potilasvalinnoista ja hakemusmenettelyistä saa Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutusohjaajilta, huuli- suulakihalkiohoitajalta tai PPSHP:n verkk​​osivuilta.