Halkiolapsen korvien hoito

​Kuuloluiden toiminnan ja normaalin kuulon edellytys on ilmapitoinen välikorva. Ilmastoinnista huolehtii nenänielusta välikorvaan johtava korvatorvi. Välikorvan ilmanpaine tasaantuu korvatorven avautuessa (kuten nieltäessä, haukotellessa ja niistäessä).

Suulakihalkiolapsilla korvatorvi ei lihasten poikkeavan kiinnittymisen vuoksi toimi normaalisti. Siitä johtuen välikorvaan tulee alipaine, mikä johtaa välikorvan limakalvon paksuuntumiseen ja sitkeän liman kertymiseen välikorvaan. Tästä käytetään nimitystä sekretorinen välikorvantulehdus eli "liimakorvatauti".

Liimakorva huonontaa lapsen kuuloa, mutta ei yleensä aiheuta muita oireita. Tämän vuoksi halkiolasten korvat tarkistetaan rutiinisti aina n. 3-4 kk ikäisenä korvapoliklinikkakäynnillä, tai 2-3 kk ikäisenä huulensulkuleikkauksen yhteydessä. Mikäli välikorvassa todetaan eritettä, tärykalvoihin asennetaan ilmastointiputket. (tympanostomiatuubit). Nämä laitetaan yleisimmin huuli-/suulakihalkio operaation yhteydessä nukutuksessa. Putkien asettaminen ennen suulaen sulkuoperaatiota voi johtaa jatkuvaan, kiusalliseen korvavuotoon.

Ilmastointiputket eivät aiheuta lapselle vaivaa, mutta helpottavat mahdollisten korvatulehdusten hoitoa ja vaikuttavat parantavasti kuuloon. Korvat on suojattava vedeltä ilmastointiputkien aikana. Tavanomaisen pesun/suihkun yhteydessä korviin harvoin menee vettä, joten rutiinisti vesisuojausta ei näissä tilanteissa tarvita, paitsi jos lapsella on taipumus toistuviin korvavuotoihin. Uidessa vesisuojuksen voi toteuttaa esim. sinitarralla, apteekista saatavilla silikonitulpilla tai tarkoitukseen suunnitellulla pannalla.

Korvia seurataan putkien aikana noin 4-6 kk:n välein useimmiten korvalääkärin toimesta. Yleensä noin 7-12 kk kuluttua ilmastointiputket irtoavat itsestään, minkä jälkeen ne tarvittaessa asennetaan uudestaan. Halkion korjauksen jälkeen ja lapsen kasvaessa korvatulehdukset vähenevät ja tavallisesti loppuvat ennen kouluikää.