Puheenkehityksen seuranta

Vauvan ääntely lisääntyy ja monipuolistuu tavallisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sen jälkeen alkaa esiintyä tavujokellusta ja ensimmäiset sanat lapsi tavallisesti sanoo noin vuoden ikäisenä. 

Ennen suulaen sulkuleikkausta vauvan äännellessä ilmaa menee tavallista enemmän nenään. Leikkauksen jälkeen ääntelyn nenäsointisuus yleensä vähenee, kun nenänielu sulkeutuu paremmin. Suulaen varhainen sulkeminen ehkäisee virheellisten ääntämistapojen kehittymistä.

Puhuessa suulaki yleensä sulkee ilmatien nenään muiden äänteiden, paitsi M-, N- ja NG - äänteiden kohdalla. Mikäli nenänielu ei sulkeudu, lapsen on mahdotonta tuottaa äänteitä, jotka vaativat ilmanpaineen nostamista suussa, kuten K, P, T, R ja S.

Usein halkiolapsen puheenkehitys etenee normaalisti suulaen sulkuleikkauksen jälkeen. Puhe voi aluksi olla epäselvää, mutta on tärkeää että puhuminen hyväksytään virheellisenäkin. Puheenkehitystä voi tukea juttelemalla lapsen kanssa paljon. Mikäli puheenkehitys viivästyy tai puhe on epäselvää, lapselle voidaan aloittaa puheterapia. Oikeisiin ääntämistapoihin ohjaaminen on hyvä suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä puheterapeutin kanssa. Osalla halkiolapsista puheterapian tarve voi olla pitkäaikainen.

Joskus suulaki voi sulkuleikkauksen jälkeen jäädä lyhyeksi tai suulaen toiminta voi olla niin heikkoa, ettei nenänielun sulkeutuminen ole mahdollista. Tällöin voidaan harkita puheenparannusleikkausta.

Suulaen leikkaushoidon jälkeen lapsen puheen- ja kielenkehitystä seurataan foniatrian poliklinikalla. Mahdollista nenäsointisuutta voidaan tutkia nasometriatutkimuksen avulla. Tutkimuksen tekee poliklinikan sairaanhoitaja. Tutkimuksessa lapsi toistaa lauseita ja samalla mitataan, kuinka paljon ilmaa tulee nenän kautta.

Puheenparannusleikkausta harkittaessa lapselle yleensä tehdään myös suulaen toiminnan röntgenkuvaus Lastenklinikan röntgenissä. Tutkimuksessa nenäkäytävään laitetaan varjoainetta ja suulaen toimintaa videoidaan lapsen puhuessa.

Halkiolapsilla on tavallista suurempi taipumus liimakorvatautiin. Hyvä korvien hoito onkin erittäin tärkeää, koska liimakorvatauti voi aiheuttaa lievää kuulon heikkenemistä. Kuuloa seurataan foniatrian poliklinikan käyntien yhteydessä yleensä 2, 3 ja 6 vuoden iässä.