Halkiopotilaan hoidon seuranta

Halkiopotilaiden seurantakäytäntö perustuu Eurocleft- suositukseen. Hoidon tuloksia seurataan ja dokumentoidaan paitsi kliinisesti, myös valo- ja röntgenkuvien sekä kipsimallien avulla. Seuranta tapahtuu oheisten taulukoiden mukaisesti yksilöllisyys huomioiden.

 

1. Huuli- ja suulakihalkio

AjoitusMallitOptgLateraali-kalloValokuvat

Foniatrian pkl

 

Kuulon-tutkimus

Lasten-

psykiatri

Loppu-tarkastus

Primaarikirurgiat +   +    
2 vuotta     + +  
3 vuotta    + + +   
5/6 vuotta + + + + + +  
8 vuotta  +  +     + 
10 vuotta + + + + + +  
12 vuotta  +  +     + 
14 vuotta  +  +    
15/16 vuotta  + + + 

tarv. 16- v:na+

korvalääkäri

  
18 vuotta + + + + +   +
Ennen sekund.leik-kausta + + + +    

Sekund. leik-

kauksen jälkeen

 + + + +    

1 vuosi

leikkauksesta

 + + + +    

3 vuotta

leikkauksesta

 + + + +    

 

 

2. Huulihalkio

AjoitusMallitOptgLateraalikalloValokuvatLasten psykiatriLopputarkastus
Primaarikirurgia +   +  
3 vuotta    +  
5/ 6 vuotta + +  +  
8 vuotta  +  +  + 
10 vuotta  + + +   
12 vuotta  +    + 
14 vuotta  +    
15/16 vuotta  +    
18 vuotta + +  +  +

 

 

3. Suulakihalkio

AjoitusMallitOptgLateraalikalloValokuvatFoniatrian pklKuulontutkimusLopputarkastus
Primaarikirurgia +   +   
2 vuotta     + + 
3 vuotta     + + 
5/6 vuotta + + +  + + 
8 vuotta  +     
10 vuotta + + + +   
12 vuotta  +     
14 vuotta  +     
15/16 vuotta tarv.  + + + +

tarv.+ korvalääkäri

 
18 vuotta + + + +   +

Ennen sekund.leik-

kausta

 + +  +    

Sekund.leik-

kauksen jälkeen

 +  + +    

1 vuosi

leikkauksesta

 +  + +    

3 vuotta

leikkauksesta

 +  + +