Leikkaushoidon ajoitus

Lapsen kallon luutumishäiriöiden hoidon ajoitus riippuu monesta tekijästä. Aivan vastasyntyneillä yleisanestesiassa eli nukutuksessa tehtävään leikkaukseen liittyy leikkauksen jälkeisen hengityksen häiriöitä, jonka vuoksi potilaita joudutaan seuraamaan teho-osastolla nukutuksen jälkeen. Tästä johtuen kaikki leikkaustoimenpiteet, joita ei ole pakko tehdä aivan vastasyntyneelle, lykätään vähintään muutamien kuukausien päähän.

Kallon epämuodostuman korjausleikkauksen ajankohtaan vaikuttaa taudin toteamisaika: osalla potilaista ongelma on ilmeinen syntymähetkellä, kun taas toisilla häiriö kallon luutumisessa havaitaan vasta myöhemmin taaperoikäisenä. Jos saumojen ennenaikainen luutuminen ei ole täysin ilmeistä, tilannetta voidaan seurata ja leikkauksella ei ole kiirettä. Kiireellinen leikkaus tulee kysymykseen, jos lapsen aivopaine on koholla ja lapsella on siitä johtuvia neurologisia oireita tai muita yleisoireita.

Suuntaa-antavana ohjenuorana leikkaushoidon ajoituksen suhteen on Oulun Craniofaciaalikeskuksessa

  • venekallossa korjausleikkaus 3-6 kk iässä
  • trigonokefaliassa (otsasauman luutuminen) noin 6-12 kk iässä
  • plagiokefalia tai posteriorinen plagiokefalia (kietosauman tai takaraivosaumojen luutuminen) noin 12 kk iässä
  • muissa tapauksissa leikkausajankohta määräytyy yksilöllisesti

Leikkausajankohta ratkaistaan aina tapauskohtaisesti potilaan muun terveydentilan ja oireiden, lapsen koon ja häiriön tarkan luonteen (kuvantamistutkimukset, kuten pään viipalekuvaus) perusteella.