Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Lastenpsykiatrian poliklinikka


Lastenpsykiatria

​Vaativan hoidon osasto 53 on avoinna ympäri vuorokauden maanantaista klo 7 perjantaihin klo 16 saakka. Toiminta siirretään viikonlopuksi osastolle 50.  Osasto tarjoaa intensiivistä hoitoa tilanteissa, jolloin muut interventiot ovat riittämättömiä.

Toiminnan tavoitteena on lapsipotilaiden tutkiminen, arviointi ja hoitaminen yksilöllistä hoitosuunnitelmaa noudattaen. Hoitojaksojen kestot ovat yksilöllisiä.

Perustehtävä on potilaan mielenterveyden häiriöiden kokonaisvaltainen hoitaminen sekä ikätasoisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä kasvun ja kehityksen edistäminen ja turvaaminen yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa.

Tulosyinä osastolla ovat vaikea-asteiset mielenterveyden häiriöt, esimerkiksi masennus, käytöshäiriöt ja psykoottiset häiriöt.

Hoitomuodot sisältävät lapsen säännöllisiä tapaamisia ja terapioita, toiminnallisia ryhmätoimintoja, perheohjausta, perheterapeuttista työskentelyä. 

Hoitojakson tavoitteita, tuloksellisuutta ja kestoa arvioidaan kuuden (6) viikon välein pidettävissä hoitosuunnitelmaneuvotteluissa yhdessä perheen kanssa.

Osasto 54 toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Osaston henkilökunta työskentelee moniammatillisena tiiminä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä perheiden ja verkostojen kanssa. 

Osastolla on kolmenlaisia hoitojaksoja. Tutkimusjaksolla tehdään kattavia lastenpsykiatrisia tutkimuksia. Jaksojen pituus on yleensä seitsemän viikkoa. 

Intervallijaksot ovat jatkohoitojaksoja joiden pituus on potilaan tarpeiden mukaan 4-12 viikkoa. Lyhytarviojaksot ovat 2-4 viikon pituisia arviointijaksoja. Jakson tavoitteet ovat tutkimusjaksoa suppeammat. Nämä jaksot ovat akuuttitoimintaa siten että niitä ei voi varata etukäteen vaan vain seuraava vapaa aika annetaan sitä kiireellisimmin tarvitsevalle.

Osaston hoito ja tutkimus perustuu fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kehityksen arvioimiseen ja tukemiseen. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa lapsen ja hänen perheensä kanssa hyödyntäen tutkimustietoa ja hyväksi koettuja hoitokäytäntöjä.

Osastolla ei ole erillisiä vierailuaikoja. Vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita ja heidän vierailuja toivotaan osastolle. Vierailuista on hyvä sopia etukäteen.

 

Ohjeita vierailijoille

Osastolla ei ole erillisiä vierailuaikoja. Vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita ja heidän vierailuja toivotaan osastolle. Vierailuista on hyvä sopia etukäteen.

 

Vastuuhenkilöt 

Osasto 53

Ebeling Hanna, Puusti Anna-Maija 
Ryynänen Taimi, Juntunen Sirpa 

Osasto 54

Ebeling Hanna, Puusti Anna-Maija
Hirvelä Saara, Säilynoja Perttu 

 

 Content Editor

Puhelin 08 315 5216 

Palveluaika  ma klo 7 - pe klo 16,
pe klo 16 - ma klo 7 akuuttihoitaja
puh. 0400 244 164. 

Käyntiosoite 
Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Sisäänkäynti  B2-ovi, 4. kerros 

Postiosoite
Psykiatrian tulosalue, PL 26, 90029 OYS